W czwartek 18 maja 2017 roku w Parlamencie Europejskim odbyła się debata odnośnie Interpelacji dotyczących kwestii pierwszorzędnych skierowanych do Komisji i wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty.

Przedmiotem debaty były różnice w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo- wschodnich i zachodnich rynkach UE.

Treść interpelacji brzmi następująco:

Podczas 3524. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Brukseli w dniu 6 marca 2017 r. i było poświęcone podwójnym standardom w odniesieniu do jakości środków spożywczych, do Komisji zwrócono się o rozważenie możliwości podjęciastosownych działań, w tym ustawodawczych, na szczeblu UE. Badania potwierdziły różnice w składzie i jakości produktów tej samej marki, identycznie zapakowanych i sprzedawanych na rynkach środkowo-wschodnich i zachodnich UE, przy czym wiele produktów sprzedawanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE często zawiera składniki gorszej jakości niż produkty danej marki sprzedawane na zachodnich rynkach UE. Z niektórych badań wynika, że nawet połowa produktów wykazuje różnice istotnie wpływające na jakość produktu, w tym niższą zawartość mięsa, wyższą zawartość tłuszczu, więcej sztucznych substancji słodzących i konserwantów oraz niższą wagę. Zaobserwowano to w odniesieniu do szerokiej gamy produktów, począwszy od żywności, poprzez przybory toaletowe aż po środki czyszczące i dezynfekujące, które są niższej jakości, a niekiedy kosztują więcej niż identyczne produkty w zachodniej części rynku UE. Prawdą jest, że przedsiębiorstwa różnicują produkty w zależności od rynków. Nie do przyjęcia jest jednak występowanie różnic w jakości podstawowego składnika oraz wprowadzanie konsumentów w błąd. 

W związku z istnieniem jednolitego wewnętrznego rynku UE, jakie środki Komisja zamierza przedsięwziąć, aby położyć kres takim praktykom powodującym fragmentację jednolitego rynku? Czy Komisja dokona rewizji prawodawstwa UE w celu ochrony konsumentów poprzez wyeliminowanie podwójnych standardów w odniesieniu do jakości produktów sprzedawanych w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej?

Niezwykle znaczącym jest fakt, że kwestia ta znalazła swoje miejsce w dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego. Wydawałoby się, że produkty znaczących marek, wytwarzane tak na rynek Europy Zachodniej, jak i Wschodniej, powinny być jednakowej jakości. Jednak już od dłuższego czasu do konsumentów docierają sygnały, że stosuje się podwójne niedopuszczalne standardy, dostarczając produkty gorszej jakości do Europy Wschodniej. Jest to kwestia, która powinna zostać niezwłocznie poruszona na szczeblu europejskim, czego konsekwencją będzie podjęcie odpowiednich działań dążących do wyeliminowania tego rodzaju nieprawidłowości, a wręcz skandalu.

Jedna z autorek interpelacji Pani Poseł Dubravka Šuica z Chorwacji zaznaczyła, że to, na co chcieli zwrócić uwagę posłowie, którzy złożyli interpelację, to właśnie różnica w produktach i podkresliła, że w wielu krajach zostały już przeprowadzone badania, które ją potwierdziły, a w niektórych krajach te badania nadal trwają. Chciała wskazać, że autorzy uważają, iż na jednolitym rynku europejskim wszyscy konsumenci powinni mieć takie same prawa. Dąży się do spójności i równości w Unii Europejskiej, dlatego też zgłoszono taką interpelację również ze względu na przyszłe pokolenia, aby korzystały z tych samych standardów w jednej Europie.

Głos zabrał również Pan Poseł Kosma Złotowski mówiąc między innymi: „Obecnie mamy już pewność, że powszechna opinia o niższej jakości produktach oferowanych na rynkach państw Europy Środkowo-Wschodniej ma podstawy w wielu badaniach i analizach. Konsumenci w moim kraju zgłaszali podobne zastrzeżenia co do jakości żywności, przyborów toaletowych, środków czyszczących i dezynfekujących od wielu lat. Najbardziej bulwersująca w całej tej sprawie jest jednak polityka wielu wielkich koncernów. Po pierwsze, wprowadzają one konsumentów w błąd, nie informując rzetelnie o różnym składzie tych samych produktów na zachodzie i wschodzie Europy, różnicach, które na przykład w odniesieniu do żywności mogą mieć negatywny wpływ nawet na zdrowie publiczne. Po drugie, ceny produktów niższej jakości dostępnych między innymi w Polsce są w wielu przypadkach wyższe niż ceny ich odpowiedników na Zachodzie. Traktowanie konsumentów z mojego regionu Europy, jako klientów drugiej kategorii bez wątpienia zasługuje na reakcję na poziomie europejskim”.

Również Pan Poseł Ivan Jakovčić z Chorwacji w swojej krótkiej wypowiedzi zaznaczył, że w Unii Europejskiej nie możemy mieć obywateli pierwszej i drugiej kategorii. 

Pan Poseł Alojz Peterle ze Słowenii podkreślił, że po upadku żelaznej kurtyny nadal widzimy, że ściany między Zachodem a Wschodem wciąż nie zostały zburzone, a nawet powstały nowe.

Pan Poseł Mihai Ţurcanu z Rumunii podkreślił, że problem podwójnego standardu jest przytłaczający dla Wschodu. Posłowie z Europy Wschodniej wielokrotnie zwracali się do Komisji o podjęcie działań w sprawie podwójnego standardu jedzenia, jednakże żaden przedstawiciel z krajów zachodnich nie był ciekawy, czy producenci z jego kraju, czy to Niemcy, Austria, Belgia czy Francja wysłają towar gorszej jakości na Wschód. Europa jestpodzielona na różne kategorie. 

Pan Poseł Daniel Buda z Rumunii podkreślił jeszcze jedną ważną kwestię, a mianowicie że istnieją inne badania, które potwierdzają się jeśli chodzi o zwiększoną częstotliwość występowania raka u pacjentów w krajach Europy Wschodniej w porównaniu z innymi państwami. Pan Poseł uważa, że związek między tymi dwoma rzeczywistościami jest jasny i nie ma wątpliwości: niska jakość żywności powoduje wystąpienie choroby często śmiertelnej dla konsumentów.

Pani Poseł Urszula Krupa również zabrała głos w tej debacie podkreślając, jak ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na problem fałszowania żywności.

Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Chciałam tylko zwrócić uwagę, że jest to pewien rodzaj fałszowania żywności. Ten problem fałszerstwa żywności jest też bardzo ważny, zwłaszcza, że w tej chwili już, – że tak powiem – organoleptycznie nie możemy sami zbadać tych produktów. Do badania tych fałszerstw potrzebne są wysokiej klasy laboratoria z nowymi technikami. W związku z tym myślę, że problem ten wymaga właśnie centralnego rozwiązania na szczeblu Unii, tak by można było te produkty w jakiś sposób badać.

Opracowała Weronika Pachla

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018