Wpłynęła do mnie skarga od mieszkańców 4,5 tysięcznego osiedla a sprawie łamania prawa z związku z ustaleniem lokalizacji autostrady A-1 na terenie miasta Łodzi. Reprezentanci mieszkańców powołują się na konwencję z Arhus art. 6 ust. 4 oraz art. 6. ust. 8 tj. potrzebę dopełnienia procedury lokalizacji dla inwestycji drogowych poprzedzoną konsultacjami społecznymi i wielowariantowością wyboru najkorzystniejszych i budzących najmniej konfliktów społecznych przebiegu autostrady. Mieszkańcy dowodzą, że w przypadku tej lokalizacji na terenie Łodzi zasada ta została zupełnie pominięta. Władze samorządowe były powiadomione o silnym społecznym sprzeciwie w tej sprawie trwającym od wielu lat. Pomimo to w 2004 wydano decyzję lokalizacyjną w tym samym przebiegu, nie ustosunkowując się do wcześniejszych wątpliwości sądu administracyjnego. Wybrany wariant jest najbardziej konfliktowy, najdroższy i najbardziej szkodliwy dla środowiska. Mieszkańcy złożyli skargę na decyzję lokalizacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z pośrednictwem Ministra Infrastruktury. W tym czasie, gdy Minister przetrzymywał skargę geodeci rozpoczęli prace nad wytyczeniem autostrady. Jakie czynności zamierza podjąć Komisja w celu wyegzekwowania przepisów unijnych z zakresu ochrony środowiska?

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018