W nawiązaniu do komunikatów prasowych informujących o działaniach Komisji Europejskiej w związku z polskim projektem programu „Infrastruktura i Środowisko”, pragniemy zapytać:

1. Na jakiej podstawie prawnej Komisja Europejska, po zatwierdzeniu Krajowych Programów Operacyjnych,

może dokonać zmian kryteriów przyznawania środków na poszczególne projekty?

2. Czy znane są przypadki w działalności Komisji Europejskiej, kiedy to po oficjalnym zatwierdzeniu projektu Komisja Europejska ingerowała w suwerenne decyzje państwa członkowskiego o przyznaniu środków na konkretne projekty?

3. Czy prawdą jest, że Komisja Europejska stara się wywrzeć presję, by Polska wykluczyła Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z kręgu instytucji korzystających z programu „Infrastruktura i Środowisko”?

4. Czy Komisja Europejska przeprowadziła obiektywną ocenę tej dynamicznie rozwijającej się uczelni toruńskiej, która realizuje program oparty na wartościach cywilizacji łacińskiej, czy ulegnie naciskom wąskich środowisk obcych kulturowo chrześcijańskiej Europie?

Załącznik H do szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT (77/388/WE (1) ) zawiera wykaz artykułów i usług, do których można zastosować obniżoną stawkę VAT, lecz nie niższą niż 5%. Należy jednak podkreślić, że w wykazie tym praktycznie nie figurują artykuły i usługi niezbędne dla dzieci. Ponieważ chodzi o artykuły przeznaczone dla małych dzieci, w załączniku H zapisano jedynie foteliki samochodowe dla dzieci oraz książki, w tym książki do kolorowania i rysowania.

Ponadto, chociaż załącznik H przewiduje obniżoną stawkę podatku VAT na "artykuły farmaceutyczne i medyczne zazwyczaj używane do ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom, terapii medycznych i weterynaryjnych oraz w badaniach naukowych, w tym także na artykuły wykorzystywane do celów antykoncepcji i higieny intymnej kobiet", Komisja Europejska zinterpretowała ten przepis jako odnoszący się jedynie do artykułów związanych z higieną intymną kobiet i osób dorosłych mających problemy z utrzymaniem moczu, z wyłączeniem pieluch dla niemowląt. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż 15% obywateli europejskich zagraża ubóstwo (zgodnie ze statystykami Eurostat), czy Komisja Europejska mogłaby wskazać powody, dla których pieluchy dla niemowląt nie są uważane za "artykuł farmaceutyczny i medyczny zazwyczaj używany do ochrony zdrowia", który może zostać objęty obniżoną stawką podatku VAT, podobnie jak artykuły związane z higieną osób dorosłych? 

Czy w tym przypadku nie mamy do czynienia z niespójnością, której należałoby zaradzić, zważając na fakt, iż zarówno pieluchy dla niemowląt, jak i artykułu związane z higieną osób dorosłych mają tę samą funkcję, tzn. ochronę w przypadku problemów z utrzymaniem moczu? 

O ile nie naruszałoby to dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego, czy Komisja bierze pod uwagę włączenie do załącznika H szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT artykułów bezwzględnie koniecznych dla dzieci (np.: ubrania, buty, smoczki, butelki, podgrzewacze do butelek, wózki, itp.), a także usług związanych z opieką nad dziećmi, by przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania rodzin posiadających dzieci, a w szczególności rodzin borykających się z trudnościami natury ekonomicznej lub ubóstwem?

Załącznik H do szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT (77/388/WE (1) ) zawiera wykaz artykułów i usług, do których można zastosować obniżoną, nie niższą niż 5%, stawkę podatku VAT. Należy jednak podkreślić, że wykaz ten praktycznie nie zawiera artykułów i usług niezbędnych dla dzieci. W załączniku H figurują jedynie artykuły przeznaczone dla małych dzieci: foteliki samochodowe i książeczki, w tym książeczki do kolorowania i rysowania.

Mając na uwadze fakt, że 15% obywateli europejskich zagraża ubóstwo (według statystyk Eurostatu) oraz uwzględniając poważne problemy demograficzne Unii Europejskiej, coraz bardziej konieczne staje się podjęcie odpowiednich środków w celu umożliwienia parom posiadania takiej liczby dzieci, jakiej pragną, bez narażania się na kłopoty ekonomiczne.

Czy w związku z powyższymi uwagami Rada przewiduje włączenie do załącznika H do szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT artykułów absolutnie niezbędnych dla dzieci (takich jak: ubrania, buty, smoczki, butelki, podgrzewacze do butelek, wózki, itp.), a także usług związanych z opieką mad dzieckiem, aby przyczynić się do zmniejszenia wydatków rodzin posiadających dzieci, w szczególności rodzin borykających się z trudnościami ekonomicznymi lub ubóstwem?

W celu uniknięcia bardzo niekorzystnych następstw dla rynku niektórych państw członkowskich, w tym polskiego, Rząd RP zwrócił się do komisji o rozszerzenie dyrektywy 2004/24/WE (1) o rejestracji produktów leczniczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w procedurze uproszczonej w taki sposób, by umożliwić rejestrację leczniczych produktów roślinnych zawierających w swoim składzie wyodrębnione składniki roślinne, np. boldyna, kofeina, rutozyd, eskulina, kamfora, mentol, tymol, cyneol lub ich syntetyczne odpowiedniki, np. syntetyczny mentol, syntetyczna kamfora oraz składniki pochodzenia zwierzęcego, np. kwas dehydrocholowy, propolis, mleczko pszczele, miód. Z informacji, które posiadam do chwili obecnej, Komisja nie udzieliła odpowiedzi Rządowi RP i nie zawarła postulatów strony polskiej w sprawozdaniu Komisji.

Czy i kiedy Komisja Europejska udzieli odpowiedzi Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na postawione pytanie?

W ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego - dział "Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia"; - zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów na zakup sprzętu medycznego, wyposażenie sal szpitalnych, przebudowy szpitali.

W obecnej trudnej sytuacji polskiej służby zdrowia szybkość przekazywania środków ma niebagatelne znaczenie. Niestety z powodu dużej biurokracji nie wiadomo, kiedy oferowane środki dotrą do zainteresowanych placówek. W związku z tym zwracam się do Komisji z następującym pytaniem:

Czy Komisja Europejska podejmuje decyzje o odbiurokratyzowaniu postępowania administracji UE przyznającej fundusze?

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019