10-10-2007

Urszula Krupa (IND/DEM ). – Panie Przewodniczący! Kilkakrotnie apelowałam już w tej kadencji Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie dyskryminacji Polaków, szczególnie katolików. Również tym razem domaganie się przez niektóre środowiska wstrzymania dotacji dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej traktujemy jako ewidentny wyraz dyskryminacji i kierowania się innymi kryteriami niż merytoryczne.

Powielane przez niektóre media zarzuty skierowane przeciwko tej szkole są jedynie pomówieniami, formułowanymi przez tych, którzy niegdyś zniewalali Polskę i Polaków. Obecnie nie mogą się w dobie demokracji pogodzić z utratą całkowitej władzy. Szkoła, która stara się o dofinansowanie, zapewnia wychowanie i kształcenie w uniwersalnym systemie wartości, zwłaszcza studentów z ubogich rodzin.

Zaostrzenie kryteriów oraz odmowa przyznania funduszy na skutek medialnej nagonki, zwłaszcza w roku równych szans dla wszystkich, byłaby w naszym przekonaniu nie tylko przejawem dyskryminacji ze względu na religię i poglądy, ale nawet symptomem stosowania metod totalitarnych, co stoi w sprzeczności z głoszonymi wartościami, normami i wymogami prawa europejskiego.

27-09-2007

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie o równości kobiet i mężczyzn jest kolejnym dowodem, że polityka równouprawnienia odgrywa ważną rolę. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają prawo do czynnego udziału we wszystkich dziedzinach życia publicznego wraz z potwierdzeniem prawnym. Jednak godności nie doświadcza się poprzez same zapisane akty prawne, ale poprzez odpowiednie zabezpieczenia: materialne, także duchowe, emocjonalne, zwłaszcza w zdrowej rodzinie.

Natomiast współczesna propaganda deprecjonująca rolę małżeństwa, rodziny, macierzyństwa wykształca poczucie winy u dziewcząt i kobiet pragnących pozostać w domu i zajmować się dziećmi. Zamiast pomocy, ochrony prawnej, doceniania roli żony i matki wychowującej dzieci, następuje nadmierne obciążenie i uprzedmiotowienie kobiet, czemu sprzyja dodatkowo propagowana mentalność antykoncepcyjna, aborcyjna, skrajny indywidualizm, skonfliktowanie rodziców z dzieckiem, wydłużanie wieku emerytalnego prowadzące do destrukcji psychofizycznej.

Należy ciągle przypominać, że równa godność, równouprawnienie kobiet i mężczyzn nie oznacza tożsamości z mężczyznami. Wszelkie formy maskulinizacji kobiet, rywalizowanie na wszystkich polach z mężczyznami zubaża nie tylko kobiety, ale całe społeczeństwo zniekształcając bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości i męskości.

Dzisiaj potrzeba szczególnej wrażliwości w unikaniu działań oderwanych od realnych potrzeb i aspiracji oraz przezwyciężenia przesadnego indywidualizmu i relatywizmu moralnego. Zwłaszcza przy brakach podstawowej infrastruktury możliwości rozwoju ekonomicznego konieczne jest przeciwdziałanie dyskryminacji w wielu dziedzinach życia, dlatego nie tylko prawo, ale organizacje społeczne powinny ułatwiać spełnianie obowiązków. Jednak zamiast indoktrynacji i unifikacji rodzącej zamęt i konflikty. Dlatego apeluje o poszanowanie godności każdego człowieka, nie tylko równych płac, ale poszanowanie tradycji, kultury, religii, wartości ważnych dla tożsamości narodowej i kulturowej, co ubogaci współczesną europejskość.

06-09-2007

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Już trzeci raz w obecnej kadencji Parlamentu w ramach debaty o prawach człowieka zabieram głos w sprawie sytuacji polityczno-społecznej w Birmie, gdzie od wielu lat łamane są prawa człowieka, występują nagminne prześladowania, i to nie tylko działaczy na rzecz demokracji, ale pozostałej ludności, która w 30% żyje na granicy ubóstwa, zmuszana jest do pracy, przymusowo przesiedlana.

Tym razem nasilenie protestów i prześladowań wystąpiło po wzroście cen paliw o 500% na skutek wycofania dopłat przez rząd. Organizacje broniące praw człowieka alarmują o aresztowaniach około 100 aktywistów i nielegalnym zatrzymaniu na kolejny rok laureatki Pokojowej Nagrody Nobla – pani Aung San Suu Kyi.

Popieramy rezolucje, które jednak nie zmieniają sytuacji w Birmie, w którym panujący reżim nie reaguje na żadne interwencje, dlatego powinny zostać zastosowane bardziej radykalne kroki.

05-09-2007

Urszula Krupa (IND/DEM ). - Pani Przewodnicząca! Mając jedną minutę, proszono mnie o zabranie głosu w imieniu polskich rybaków, którzy chcą oświadczyć, że wprowadzone rozporządzenie Unii Europejskiej, dotyczące zakazu połowów dorsza, dyskryminuje polskich rybaków, zwłaszcza przy powszechnej wiedzy na temat połowów w innych krajach.

Rybacy mają nadzieję, że treść rozporządzenia wynika z niewiedzy Komisji Europejskiej na temat prawdziwej skali połowów ryb na Morzu Bałtyckim prowadzonych przez poszczególne państwa. Domagają się oni nie tylko wycofania rozporządzenia, ale powołania specjalnej niezależnej komisji przy Parlamencie Europejskim w celu zbadania i wyjaśnienia zasad i sposobu szacowania ilości ryb na Morzu Bałtyckim po rozszerzeniu Unii w 2004 roku oraz poznania rozmiaru nieprawidłowości.

04-09-2007

Urszula Krupa (IND/DEM ). – Panie Przewodniczący! Przygotowywana rezolucja i inne działania zapobiegawcze, których celem ma być przeciwdziałanie szkodliwym skutkom nadużywania alkoholu, nie mogą zawierać jednocześnie propagowania picia alkoholu reklamowanego jako część europejskiego dziedzictwa kulturowego i stylu życia, oraz ryzykownych opinii WHO o zdrowotnym działaniu alkoholu, które jest problematyczne, gdyż dowiedzione są szkodliwe działania tego produktu.

Liberalne prawo umożliwiające zażywanie środków uzależniających przez dzieci i młodzież, w tym alkohol w tubkach czy alkopopy, w sytuacji epidemii zaburzeń psychicznych jest działaniem lekkomyślnym i karygodnym, które można uznać nie za przeciwdziałanie, ale promocję alkoholizmu i innych uzależnień. Nawet najmniejsza dawka alkoholu i narkotyków podana dziecku jest wysoce szkodliwa. Priorytetowe powinny być ostre zakazy reklamy i podaży alkoholu i narkotyków dzieciom i młodzieży, także w ukrytej formie.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018