13-12-2004

Krupa (IND/DEM ). Szanowny Panie Przewodniczący, chciałam zaprotestować przeciwko traktowaniu posłów do Parlamentu Europejskiego jako mechaniczne roboty do głosowania. Szybkość, z jaką niektórzy prowadzą głosowania, uwłacza ludzkiej godności, jest także zaprzeczeniem ludzkiej natury, w której czas reakcji układu nerwowego i percepcji jest ściśle ograniczony. Podobnie programy pracy na poszczególnych komisji ukazują się przed posiedzeniami w terminach tak krótkich, że fizyczną niemożliwością jest nie tylko konsultacja, ale nawet zapoznanie się z treścią poszczególnych punktów, zwłaszcza że tłumaczenia, szczególnie z polskiego, ukazują się dosłownie w ostatniej chwili. W Polsce znamy z doświadczenia próby stworzenia człowieka sowieckiego, które okazały się katastrofą. Podobnie zmiana ludzkiej natury w kreowaniu ekonomicznego Europejczyka jest patologiczną dyskryminacją, która neguje ludzką godność, rozumną celowość i racjonalność, prowadząc do lekceważenia ludzi. Dlatego sprzeciwiamy się staraniom uczynienia z Parlamentu atrapy, gdzie panują tylko pozory demokracji.

(Oklaski) 

15-11-2004

Krupa (IND/DEM ). Panie Przewodniczący, chciałam zaprotestować przeciwko obrażaniu rządów państw narodowych w Parlamencie Europejskim. Polacy są narodem szczególnie doświadczonym ostatnimi dwoma totalitaryzmami - faszyzmem hitlerowskim, komunizmem, które nawet na chwilę nie pozwoliły zregenerować się mojemu narodowi i ojczyźnie, niszcząc ją nie tylko materialnie, ale też intelektualnie i duchowo. Dlatego, mając świadomość zagrożenia właśnie totalitaryzmem, chcę zaprotestować przeciwko niektórym wypowiedziom parlamentarzystów, zwłaszcza pana Schultza w stosunku do rządów państw narodowych, który nazwał je pachołkami. Po Bogu, rodzinie, to właśnie naród i ojczyzna przedstawia najważniejsze wartości. Aktualne tendencje w Unii Europejskiej lansują świat ludzi bez ojczyzny, religii, dla których patriotyzm, kultura, język zaczynają nie przedstawiać już wartości, w imię jakiegoś wspólnego państwa z jednym rządem i bez ducha. Europa będzie mogła rozwijać się tylko wtedy, kiedy będzie Europą ojczyzn, stąd demokratycznie wybrane rządy państw należy traktować z szacunkiem zwłaszcza w Parlamencie. Europa bez korzeni chrześcijańskich, bez religii, bez ojczyzn, oparta jedynie na mamonie, nie jest przyjazna człowiekowi, zmierzając właśnie ku niszczącemu totalitaryzmowi.

28-10-2004

Krupa (IND/DEM ). Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po rozszerzeniu Unii Europejskiej nastąpił znaczny wzrost liczby osób żyjących w ubóstwie. Jak podają nam statystyki, na 450 milionów mieszkańców ponad 65 milionów doświadcza biedy, a nawet żyje w warunkach nędzy, które uwłaczają ich ludzkiej godności. Zwłaszcza w państwach, które ostatnio zostały poddane akcesji do Unii Europejskiej, szczególnie w mojej Ojczyźnie, w Polsce, doszło do zaostrzenia problemu na skutek spadku produkcji, wzrostu bezrobocia oraz ekspansji ekonomicznej bogatych krajów.

Moim zdaniem nie można mówić o sukcesie rozszerzenia Unii, jeśli odbywa się on kosztem ogromnych cierpień, niedostatku i niesprawiedliwości, wraz z narastaniem nierówności między bogatymi a biednymi. Ubóstwo, gdy przeradza się w nędzę, staje się zagrożeniem dla pokoju. "Jeśli pragniesz pokoju, to wyjdź naprzeciw ubogim" przypomina nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Najbardziej niepokojące problemy, które dręczą biedne kraje, to nie tylko problem zadłużenia, ale brak dostępu do kształcenia, opieki zdrowotnej, a także zaburzenia psychiczne, depresje, samobójstwa, uzależnienia, różnorakie choroby, zmuszanie kobiet i dzieci do prostytucji, a nawet handel ludźmi, jak również problem migracji wraz z zagrożeniem trwałości rodziny, czyli całego społeczeństwa. Stresujące warunki pracy i wyzysk pracowników pogłębiają niepewność jutra.

Ubóstwo dotyka szczególnie ludzi żyjących na wsi, bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych, spośród których większość to dzieci i kobiety, które powinny być szczególnie chronione, gdyż wychowują młode pokolenie. To właśnie na kobiety, obciążone nie tylko pracą domową, ale i zarobkową, spada ogromny ciężar skutków transformacji, także w moim kraju. W Polsce ubóstwo zatacza coraz szersze kręgi. W skali światowej kobiety wykonują dwie trzecie pracy, otrzymując podobno mniej niż 5% światowego dochodu, i posiadają mniej niż 1% światowej własności. Należałoby się więc zastanowić, czy iluzoryczny i powierzchowny procentowy wzrost udziału kobiet w gremiach rządzących wyrówna te niesprawiedliwości; czy sztandarowe wspólnotowe hasła demokracji i równouprawnienia, równych szans, nie powinny być zastąpione przestrzeganiem zasad moralnych oraz wprowadzaniem zmian w mechanizmach ekonomicznych gwarantujących równiejszy podział dóbr, wraz z konkretnymi działaniami aktywnej pomocy i opieki dla tych, którzy jej potrzebują. Dojrzałe patrzenie to patrzenie w głąb, inaczej ubóstwo materialne milionów będzie niczym w porównaniu z nędzą duchową możnych tego świata. 

25-10-2004

Krupa (IND/DEM ). Panie Przewodniczący, chciałam zaprotestować przeciwko dyskryminacji katolików. Zgodnie z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, korzystanie z praw i wolności w niej przewidzianych powinno być zapewnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlatego chcę ostro zaprotestować, zarówno z powodu zachowania przewodniczącego Barroso w stosunku do katolików, jak i z powodu finansowania przez Komisję Europejską wystawy w namiocie na placu Schumana w Brukseli, które razem są wyraźnym przejawem dyskryminacji katolików, nie tylko raniąc ich uczucia, ale przede wszystkim demoralizując młodzież poprzez propagowanie człowieka bez wartości, o naturze dążącej jedynie do prowokacji i sukcesu finansowego. Czy wizerunek rozmodlonego Ojca Świętego w zestawieniu ze spółkującymi ze sobą mężczyznami ma być symbolem różnorodności Europy, czy jest raczej przejawem dehumanizacji, degradacji i zagrożeniem cywilizacji? Czy Komisja Europejska, jak i sięgający po najwyższe stanowiska chcą budować lepszą przyszłość na gruzach świętości pozbawiając Europejczyków dobra i piękna? Czy kontakty seksualne nie powinny być...(Wypowiedź przerwana przez Przewodniczącego)

16-09-2004

Krupa (IND/DEM ). Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Parlamentarzyści! Przede wszystkim chcę podziękować Panu Bogu, że dane mi jest w Parlamencie Europejskim mówić o najważniejszym współcześnie temacie - obrony życia, szczególnie w sytuacji, gdy co roku dokonywanych jest ponad 50 milionów zabójstw dzieci w łonach ich matek, co jest znacznie większym ludobójstwem niż miliony ofiar Holocaustu.

Wielu ludzi na świecie pyta, czy może być większe zwyrodnienie i bestialstwo niż zabicie dziecka w łonie matki, kobiety, która powinna być uosobieniem miłości i czułości, której łono miało być najbardziej bezpiecznym miejscem, a które niestety staje się grobem.

Zabójstwo dziecka w łonie matki nie jest prawem człowieka. Jakich więc praw chcą bronić "Kobiety na falach", których przywódczyni nie posiadała nawet prawa wykonywania zawodu lekarza tam gdzie docierała, a mimo to podaje zagrażające życiu hormonalne środki wczesnoporonne i propaguje preparaty farmakologiczne, które mogą doprowadzić do poronienia oraz dokonuje aborcji?

Czy Europejczycy XXI wieku chcą takiej wolności, która umożliwia grasowanie ludziom o zaburzonej osobowości, bez sumienia, uczuć wyższych, godności i współodczuwania, która ostatnio, aby nie razić uśpionego sumienia, określana bywa jako niedojrzała? Dawniej była nazywana psychopatyczną!

Rozumni i odpowiedzialni lekarze i naukowcy z przerażeniem obserwują manipulację i degradację nauki, która w laboratorium, pod mikroskopem dokonuje zakamuflowanego terroryzmu wobec najsłabszych dzieci wraz ze stwarzaniem nowoczesnych obozów zagłady.

Czym różni się zabicie bezbronnych dzieci w łonach ich matek od zagłady w Biesłanie? W Europie, wbrew opinii publicznej zlikwidowano karę śmierci za najcięższe przestępstwa, jednocześnie powołując się na tą samą opinię publiczną promuje się karę śmierci dla najbardziej bezbronnych i niewinnych. Na jakiej podstawie Unia Europejska chciałaby uzurpować sobie prawo do decydowania o życiu i śmierci człowieka?

To właśnie takie podejście do problemu najważniejszych wartości i życia ludzkiego powoduje, że Europa i cała cywilizacja zachodnia jest dziś coraz bardziej zagrożona upadkiem. Jeśli ktoś tego nie widzi, to dlatego, że poprawność polityczna czyni go ślepym i głuchym. Chcę przekazać najwyższe wyrazy szacunku i uznania władzom Portugalii, które nie wpuściły do swojego kraju statku niosącego śmierć i apelować o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

(Oklaski z prawej strony sali) 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018