Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! W ramach wystąpień jednominutowych chciałabym zaprotestować przeciwko zapowiadanej zmianie dyrektywy Komisji Europejskiej zmuszającej ojców do skorzystania z czteromiesięcznego urlopu tacierzyńskiego bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. Matki po porodzie mogą być zmuszone do szybszego powrotu do pracy, co nie tylko osłabi konieczną więź matki z dzieckiem, ale spowoduje nieodwracalne skutki psychofizyczne. Według psychologów dziecko dobrze znosi rozłąkę z matką tylko na tyle godzin, ile ma lat. Nieobecność matki przez osiem godzin pracy w pierwszym roku życia będzie powodem lęków separacyjnych, zaburzeń fizycznych, chorób oraz zaburzeń tożsamości, zwłaszcza że od szóstego miesiąca życia wzrasta przywiązanie i wpływ matki na dziecko, a do drugiego roku życia dziecko nieświadome identyfikuje się z matką. Natomiast ojciec odgrywa ważną rolę w późniejszym okresie.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Chciałam poprzeć postulaty i pytania autorów interpelacji dotyczącej pożarów lasów, jakie dotknęły Unię, a zwłaszcza południowe kraje, powodując ofiary śmiertelne i ogromne szkody. Ochrona lasów jest niezbędna, a ich dobroczynny wpływ na środowisko czy klimat jest nie do przecenienia, a nawet trudny do wyszczególnienia. Trzeba mieć świadomość, że nowe lasy wyrosną na terenach Unii dopiero za kilkadziesiąt lat.

Zabieram głos w tym temacie także dlatego, że w Polsce doszło do ogromnych strat, co prawda nie wskutek pożarów, ale po nawałnicach, jakie miały miejsce w drugiej dekadzie sierpnia, kiedy to powalonych zostało prawie osiem milionów sześciennych drzew. Zniszczonych jest czterdzieści tysięcy hektarów lasów w południowo-zachodniej części mojego kraju, gdzie także zginęło kilka osób i zostało zniszczonych kilka tysięcy zabudowań. Szkody zwykle mają charakter powierzchniowy, jednak szczególnie w czasie pożarów zniszczeniu ulegają całe drzewostany, powstają ogromne straty przyrodnicze, ulegają zniszczeniu siedliska cennych gatunków ptaków, legowiska dzikich zwierząt czy siedliska cennych gatunków roślin. Dlatego potrzebna jest ochrona wspólnotowa, solidarność i wsparcie zarówno w kwestii ochrony lasów przed pożarami, jak i innymi kataklizmami, nie zapominając o edukacji społeczeństwa w tej dziedzinie. Konieczne jest uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, jak i stosowanie go w elastyczny sposób, żeby usunąć szkody spowodowane pożarami, suszą czy kataklizmami.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Wszyscy, zwłaszcza na pewnym poziomie rozwoju osobowego, także na poziomie państw, powinni przeciwdziałać każdej formie przemocy dotyczącej kobiet zarówno domowej, jak i psychicznej. Jednak głosowałam przeciwko sprawozdaniu z prostej przyczyny, gdyż przemoc nie powinna być zwalczana przemocą, a takie znamiona mają zapisy traktujące odmowę zabicia dziecka poczętego jako przemoc poza innymi kontrowersyjnymi określeniami. Przypominam także tym, którzy używają argumentu dyspozycji własnym ciałem, że jako ludzie mamy ograniczoną władzę i nie potrafimy sterować większością funkcji fizjologicznych czy automatycznych. Tym bardziej poczęte dziecko nie jest częścią ciała, jest odrębną istotą najbardziej narażoną na przemoc według unijnego prawa, które mówi, że aborcja jest prawem człowieka. Stosując presję ideologiczną, także używa przemocy.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Omawiając ważne kwestie społeczne, chciałam zapytać zwłaszcza tych, którzy troszczą się tak bardzo o praworządność w Polsce: gdzie jest holenderska i belgijska praworządność, która umożliwiła zatrucie Europy fipronilem, który stosowano szczególnie w holenderskich, belgijskich, a także niemieckich fermach kurzych. Incydentem nazwany przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej skandal trwa od roku, gdyż belgijska Agencja Bezpieczeństwa Żywności ma dokumenty, które wskazują na obecności fipronilu w holenderskich jajach pod koniec listopada 2016 roku, a pierwsze próbki były pobrane w maju tego roku. Informacja do państw członkowskich dotarła dopiero w lipcu 2017 roku, przez co miliony jaj i kurzego skażonego mięsa zostały dostarczone na rynki albo skonsumowane czy też wykorzystane do produkcji gotowych dań, stwarzając zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Dziękuję za wyjaśnienia. Jednak niedawno debatowaliśmy także nad fałszowaniem i zaniżaniem norm produktów żywnościowych wysyłanych do państw Europy Środkowo-Wschodniej przez znane firmy zachodnie. Te produkty były droższe i gorszej jakości niż te wysyłane do bogatych krajów starej piętnastki, czyli zamiast masła dawano nam margarynę, a zamiast cukru szkodliwe słodziki. Natomiast dzisiaj omawiany jest znacznie poważniejszy problem rangi skandalu, zagrażający zdrowiu, a nawet życiu ludzi poprzez sprowadzanie do krajów Unii z Brazylii zepsutego mięsa z wypełniaczami w rodzaju tektury, konserwowanego kwasami, chemikaliami i skażonego salmonellą.

Okazuje się, że największe kombinaty mięsne przez lata eksportowały na cały świat wołowinę i mięso drobiowe niespełniające norm jakości, w tym duża część miała trafić do krajów Unii Europejskiej, co budzi zdziwienie, gdyż podobno nasze normy bezpieczeństwa żywności są najwyższe na świecie. Wśród trzydziestu producentów mięsa objętych śledztwem są najwięksi eksporterzy wołowiny i drobiu, którzy eksportowali mięsa niespełniające przepisów sanitarnych, co zaprzecza poglądom, że znane firmy nie mogą sobie pozwolić na fałszowanie, co jest czasem podkreślane. Przedsiębiorstwa branży mięsnej miały korumpować zarówno urzędników, jak i polityków, i z powodu korupcji niebezpieczne praktyki nie były zauważane przez brazylijskie organy kontrolne. Według doniesień prasowych Komisja Europejska dowiedziała się o oszustwach właśnie z prasy, mimo że śledztwo eksportera mięsa sprzedającego produkty na kwotę 12 mld dolarów prowadzone było od dwóch lat, a organy kontrolne państw członkowskich zgłaszały różne nieprawidłowości.

Wszystko wydaje się skutkiem prymatu handlu i pieniądza nad zdrowiem i życiem ludzi, co wymaga wzmożenia kontroli. Jednak w dobie globalizacji będzie to bardzo trudne i sam Pan Komisarz razem ze służbami nie da rady. Dobrze byłoby nie tylko wprowadzić kary, ale także powrócić do zasad w każdej dziedzinie życia, najlepiej tych chrześcijańskich.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019