Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Oczywiście głosowałam za sprawozdaniem mającym na celu intensyfikację działań w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym za pośrednictwem także internetu i jego penalizację. Tym bardziej że sfera seksualna jest szczególnie wrażliwa na urazy skutkujące poważnymi zaburzeniami rzutującymi na całe życie człowieka.

Jednak chciałabym zwrócić uwagę, że niewiele pomoże mnożenie regulacji prawnych i dyrektyw bez wdrożenia wychowania do życia w rodzinie opartego na zasadach etyki chrześcijańskiej, gdzie dzieci powinny doświadczać prawdziwej miłości, która nie może być utożsamiana z aktem seksualnym. Niestety, niejednokrotnie współcześnie propagowana lewicowo-liberalna edukacja seksualna posiada cechy pornograficzne i demoralizujące, prowadzące do zafałszowania wizji seksualności oddzielonej od prokreacji i miłości, co skutkuje zboczeniami psychoseksualnymi.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Podzielam wątpliwości autorki dotyczące łączenia obchodów europejskiego dziedzictwa kulturowego – które ma ogromne znaczenie dla historii europejskiego bogactwa kulturowego – z ogłoszeniem roku turystyki między Unią a Chinami, która oczywiście stanowi ogromną wartość, podobnie jak handel czy kontakty gospodarcze. Jednak Unia powinna przekonać Chiny nie tylko do ochrony środowiska, ale do przestrzegania uniwersalnych wartości, takich jak prawa człowieka, które są nadal łamane w Chinach, gdzie w ostatnich latach wzrosło prześladowanie chrześcijan z burzeniem kościołów, usuwaniem krzyża, aresztowaniem wiernych i kapłanów. Ponadto od wielu lat, mimo wystosowania różnych rezolucji z całego świata, także z Parlamentu Europejskiego, Stanów Zjednoczonych, Australii, Izraela czy Kanady, nadal trwa na ogromną skalę handel ludzkimi narządami pobieranymi od zabijanych więźniów wraz z czerpaniem zysków z tego procederu. Pieniądze czy turystyka nie mogą być ważniejsze od ludzkiego życia i jego godności.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Głosowałam przeciwko rezolucji, podobnie myśląc jak większość Polaków popierających działalność rządu wybranego w demokratycznych wyborach. To dzięki ludziom kochającym ojczyznę, których nie udało się zmusić do emigracji, wybrano rząd, który próbuje zreformować praktycznie wszystkie dziedziny życia, także sądownictwo tworzone jeszcze za czasów reżimu komunistycznego w PRL, co nie podoba się opozycji, która nigdy nie miała takiego poparcia, i Komisji Europejskiej – powołującej się na poszanowanie ludzkiej godności, demokrację,
równość, praworządność, prawa człowieka, tolerancję i sprawiedliwość. Poparcie dla tego nieustannie nękanego i krytykowanego, a nawet zastraszonego odebraniem funduszy rządu rośnie, dlatego Polacy zadają sobie pytanie, czy nie chodzi tutaj raczej o prześladowanie i niechęć do katolickiej tożsamości polskiego narodu, nieustannie poddawanego sąsiednim totalitaryzmom, który miał nadzieję, że wchodzi do Unii jako Europy ojczyzn.

Urszula Krupa,  w imieniu grupy ECR . – Jak większość lekarzy doceniam profilaktyczne znaczenie i rolę szczepień, jednak tak jak część badaczy mam wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepienia noworodków. Autorzy interpelacji pytają także o zastosowanie zasady ostrożności w kontekście dodatkowych (już dziesięciu) obowiązkowych szczepień we Włoszech, tym bardziej, że według badań obowiązkowość szczepień nie wpływa na wyszczepialność, co jest ważne także, zanim poznamy rzeczywistą odpowiedź na intensywną stymulację niedojrzałego układu immunologicznego i kształtującego się układu nerwowego.

W Polsce niemowlę, łącznie z przeprowadzanym w pierwszej dobie szczepieniem przeciw gruźlicy i WZW B, otrzymuje 26 dawek obcogatunkowego antygenu. Warto wiedzieć, czy dziecko jest w ogóle w stanie prawidłowo zareagować na tak wiele zróżnicowanych bodźców oraz czy szczepienie nie stanowi zagrożenia dla rozwoju mózgu, chociażby ze względu na niewykształconą barierę krew-mózg, jaka powstaje dopiero w szóstym tygodniu życia dziecka. Czy warto przesunąć pierwsze szczepienia przynajmniej powyżej 2 miesięcy życia? We wczesnych miesiącach życia dziecko jest przecież chronione przez przeciwciała matczyne, dlatego szczepienia przeciw niektórym mikroorganizmom wykonywane tuż po urodzeniu nie prowadzą do trwałej odporności. Niemowlęta nie mają wykształconego układu odpornościowego i jego dojrzałość osiągają dopiero około trzeciego roku życia. Odporność humoralna jest związana z immunoglobulinami przechodzącymi przez łożysko, głównie w ostatnich 2 miesiącach ciąży, a dziecko osiąga bardzo powoli, dopiero po 12 miesiącach, 50% poziomu odporności ludzi dorosłych.

Wskazane byłoby, moim zdaniem, badanie autentycznej odpowiedzi ze strony organizmu noworodków, niemowląt, a także dzieci, które przecież choć są szczepione, to oddawane do żłobka i przedszkola bardzo często chorują na różne infekcje.

Urszula Krupa (ECR ). – Oczywiście głosowałam za rezolucją przeciwko molestowaniu seksualnemu nie tylko w miejscu pracy, szczególnie takim jak Parlament Europejski, w którego skład wchodzą przecież reprezentanci narodów Europy korzystający z prestiżu społecznego i władzy, chociaż nie zgadzamy się z pewnymi aspektami konwencji stambulskiej. Chciałabym jednak zauważyć, że nawet kilka rezolucji czy monitorowanie tego rodzaju przypadków łącznie z ich penalizacją może nie zredukować tego typu zachowań naruszających osobistą godność, gdy nie przestrzega się zasad społecznych i moralnych, gdzie tworzone jest prawo przeciwko rodzinie czy w skutkach prowadzące do walki między mężczyznami a kobietami, propagujące wolność od wartości chrześcijańskich, skutkujące stworzeniem perspektywy wyzwolenia człowieka od biologicznych uwarunkowań, podważaniem wartość rodziny tworzonej wspólnie przez ojca i matkę jako rodziców i tworzeniem nowego modelu seksualności. Propagowanie niektórych aspektów równouprawnienia w praktyce oznacza brak delikatności, a nawet wulgarne traktowanie kobiet, skoncentrowanie uwagi na wartościach seksualnych.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019