Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Po wprowadzeniu preparatu o dźwięcznej nazwie ellaOne – w Polsce na receptę – rozpoczęły się protesty przeciwników życia poczętego, jednak nadal dla wielu lekarzy zastanawiające jest, na jakiej podstawie zezwolono na sprzedaż dzieciom bez recepty nieprzebadanego preparatu, jakim jest octan uliprystalu, podczas gdy w opisie produktu leczniczego jest adnotacja, że środek antykoncepcyjny, w zależności od cyklu także wczesnoporonny, nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, a jego bezpieczeństwo określono wyłącznie u kobiet powyżej osiemnastego roku życia i na ograniczonej liczbie dziewcząt, co jest skandalem i powinno budzić niepokój. 

Trzydziestomiligramowa dawka octanu uliprystalu, jaka może być podwojona według wskazań, jest bowiem znacznie większa niż podawana w leczeniu mięśniaków macicy, przy których wskazane jest kontrolne badanie endometrium z powodu rozwoju zmian histopatologicznych. Mogłabym cytować inne objawy uboczne, ale wymagałoby to kilku minut.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Chciałam tylko zwrócić uwagę, że jest to pewien rodzaj fałszowania żywności. Ten problem fałszerstwa żywności jest też bardzo ważny, zwłaszcza, że w tej chwili już – że tak powiem – organoleptycznie nie możemy sami zbadać tych produktów. Do badania tych fałszerstw potrzebne są wysokiej klasy laboratoria z nowymi technikami. W związku z tym myślę, że problem ten wymaga właśnie centralnego rozwiązania na szczeblu Unii, tak by można było te produkty w jakiś sposób badać.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! W tęsknocie za Polską znany poeta Cyprian Kamil Norwid pisał: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba... Tęskno mi Panie...”. Dlatego między innymi zauważam także moralną konieczność przeciwdziałania marnotrawieniu żywności wszelkimi sposobami i środkami oraz zgłosiłam poprawki szczególnie dotyczące konieczności poprawy jakości żywności. Mimo, że głosowałam za sprawozdaniem, szkoda, że nie odnotowano problemu, jaki, moim zdaniem, jest niezwykle ważny, szczególnie z powodu wysokiego odsetka jej marnotrawienia w gospodarstwach domowych.

W sprawozdaniu poruszono szereg ważnych aspektów, jednak jednym z ważnych, a nieuwzględnionych aspektów jest zła jakość żywności, szczególnie przetworzonej, wyprodukowanej z użyciem pestycydów, konserwantów i innych dodatków, antybiotyków, dodatkowo często fałszowanej, która, przewożona tysiące kilometrów, jest po prostu niesmaczna i szybko – nawet jeszcze zdatna do spożycia – staje się niejadalna.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Głosowaliśmy za sprawozdaniem próbującym uregulować problem określany katastrofą ekologiczną XXI wieku, skutkujący zatruciem i chorobami ludzi w Indonezji, Borneo, na Sumatrze i na przyległych obszarach, zniszczeniem zwierząt w wyniku wylesiania i wypalaniem lasów tropikalnych pod uprawy oleju palmowego, stosowanego jako niestety nie najlepsza, ale najtańsza wersja olejów roślinnych wykorzystywanych do produkcji ropy, w przemyśle drzewnym, spożywczym i kosmetycznym. Według ONZ do 2020 roku nawet 98 % lasów deszczowych zostanie unicestwione. Pociągnie to za sobą zatrucie środowiska, w czym pośrednio uczestniczymy, gdyż 46 % oleju palmowego jest importowane do Unii Europejskiej. Mimo dotychczasowych prób regulacji chciwość koncernów prowadzi do stosowania oleju niecertyfikowanego, co poza niekorzystnym wpływem oleju palmowego na zdrowie przyczynia się również do wzrostu ilości dwutlenku węgla i zmiany klimatu.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Mimo że sprawozdanie proponuje szereg rozwiązań, zagłosowałam przeciwko z powodu dużej ingerencji w dziedzinę polityki społecznej i zatrudnienia. Chociaż popieram równouprawnienie kobiet, uważam, że wprowadzenie aspektu płci i nawet kobiecych związków partnerskich do wspólnej polityki rolnej nie odbuduje rodzinnych gospodarstw, wyeliminowanych poprzednią polityką, która doprowadziła do ucieczki rolników i bezrobocia. Nie przeciwdziałają temu nawet tak wieloaspektowe sprawozdania, które poza tym zawierają kontrowersyjne i wieloznaczne pojęcia, jak zielone miejsca pracy, promowanie pełnej równości kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich, neutralność płciowa wszystkich zawodów, postulująca zrywanie z tradycyjnym podziałem zadań w rolnictwie, zwłaszcza w Polsce, gdzie według konstytucji gospodarstwo rodzinne to podstawa ustroju rolnego Rzeczpospolitej. Podobnie wieloznaczne jest wspieranie równego dostępu do ziemi.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018