Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Niestety mimo, że jako lekarz doceniam wartość i rolę szczepień, zagłosowałam przeciwko sprawozdaniu dotyczącemu uchylania się od szczepień w Europie, do czego przyczyniło się wiele czynników, w tym nie tylko lęk przed niekiedy ciężkimi powikłaniami poszczepiennymi, ale również ciągłe zwiększanie liczby szczepień obowiązkowych podawanych nawet dzieciom w pierwszej dobie życia, co prowokuje różnego rodzaju ruchy antyszczepionkowe. Zgłaszane przeze mnie poprawki dotyczące kontroli szczepionek, zorganizowania funduszu odszkodowawczego w przypadku ciężkich powikłań poszczepiennych, zwłaszcza dobrowolności szczepień, jaka występuje w Niemczech, Skandynawii i w dwudziestu innych krajach – oczywiście poza sytuacją zagrożenia epidemiologicznego – a także obowiązku przekazywania rodzicom informacji na temat ewentualnych ubocznych działań i utworzenia rejestru działań poszczepiennych, nie zostały przyjęte, a przecież tego rodzaju zmiany w rezolucji doprowadziłyby do większej przejrzystości i zapobiegania szerzącym się lękom i dezinformacji dotyczącej profilaktycznej roli szczepień.

Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR . – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Całkowicie popieram troskę autora interpelacji i pytania do Komisji Europejskiej dotyczące europejskiego sektora morskiego i stoczniowego, tym bardziej że dotychczasowe działania Komisji Europejskiej doprowadziły – niestety także przy współudziale poprzednich rządów – do upadku stoczni w Polsce.

Najbardziej znana z racji wydarzeń grudnia 70 i powstania Solidarności Stocznia Gdańska w ciągu swojej działalności zbudowała ponad tysiąc statków. Po odzyskaniu niepodległości i wstąpieniu do Unii Europejskiej pomoc publiczna dla ważnych zakładów okazała się być wbrew unijnym zasadom i zażądano prywatyzacji stoczni, aby nie było potrzebne wsparcie publicznymi pieniędzmi, z groźbą upadku i utraty stu kilkunastu tysięcy miejsc pracy. Odrzucono także propozycję restrukturyzacji, dając tylko czas na wyprzedaż majątku stoczni Gdyni i Szczecinowi, pozostawiając częściowo sprywatyzowaną Stocznię Gdańską kupioną przez ukraińską spółkę. Brakowało woli odbudowy przemysłu, jaka występowała w gospodarkach morskich innych państw Unii. Systematycznie niszczony przez ostatnie trzydzieści lat przemysł stoczniowy jest obecnie odbudowywany dzięki Polakom, rządowi RP, będąc jednym z największych tego typu w Europie, obejmując osiem dużych stoczni w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Przemysł stoczniowy ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, dlatego ważne byłoby zwalczanie zagrożeń związanych z nieuczciwą konkurencją.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie poświęcone kwestii równości kobiet i mężczyzn w mediach zawiera szereg propozycji, na które trudno wyrazić zgodę, dlatego głosowałam przeciwko.
Media wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo, w którym od lat kobiety wykonują te same zawody i zajmują te same stanowiska co mężczyźni, także stanowiska szczególnie odpowiedzialne i stresujące, np. kierownicze, gdzie są przecież reprezentowane aż w 40%, choć nie powinny tego robić z racji odmiennych cech psychofizycznych. Właśnie liberalne media, promując konieczność wiecznej młodości i atrakcyjności, przyczyniają się do rozbijania życia rodzinnego i rezygnacji z macierzyństwa, które dla wielu kobiet jest powołaniem podstawowym.


Nadmiar obowiązków natomiast prowadzi do obciążenia kobiet, co wyzwala agresję i różne choroby; podobnie jak wymuszanie urlopu ojcowskiego i wysyłanie kobiet do pracy. Dlatego priorytetowym działaniem powinna być ochrona kobiet, którym można pomóc poprzez zaliczanie urlopów macierzyńskich do czasu pracy czy przez wypłacanie emerytur lub ekwiwalentów, gdy decydują się wychowywać dzieci, co ostatnio zaproponował doceniający rodzinę i kobiety polski rząd.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Głosowałam za projektem rezolucji w sprawie wzmocnienia pozycji kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym, ponieważ cyfryzacja oferuje nowe możliwości i perspektywy. Większość miejsc pracy w najbliższej przyszłości będzie wymagać umiejętności cyfrowych, wiele ofert pracy może znajdować się w tym sektorze. W rezolucji podkreślana jest utrzymująca się różnica w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami, w zakresie podstawowych i zaawansowanych umiejętności dostępu do technologii cyfrowych i usług oraz udział kobiet w zdigitalizowanych miejscach pracy. Dla mnie bardzo interesujące mogą być także wyniki badań, byle tylko były zgodne z rzeczywistością, mające na celu określenie systematycznych przyczyn rosnącej nierówności płci w zakresie umiejętności cyfrowych, które mogą wynikać po prostu z odmiennej budowy mózgu u obu płci, jaka kształtuje się już w początkowych okresach życia, tygodniach życia, będąc wzmacniana w rozwoju osobowym, której wielu nowoczesnych ideologów nie dostrzega próbując wymuszać parytety.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Celem sprawozdania było przedstawienie zaleceń dla Unii w sprawie równouprawnienia płci w handlu, zwłaszcza w kontekście podpisanych porozumień handlowych nowego typu, jak CETA, TTIP czy TiSA, gdzie liberalizacja handlu i porozumienia handlowe dotyczą w większym stopniu usług, norm i regulacji niż zwykłej wymiany handlowej. Jednak trudno się zgodzić na wezwanie do gromadzenia ilościowych i jakościowych danych z podziałem na płeć lub dotyczących wpływu na handel albo wpływu płci w polityce handlowej, podziałem na płeć we wszystkich umowach handlowych i inwestycyjnych. Podobnie nie do przyjęcia jest propozycja konieczności zatrudnienia we wszystkich ministerstwach handlu państw członkowskich lub promowania równej obecności kobiet w wewnętrznej strukturze WTO, Banku Światowego lub innych organizacjach handlowych, gdzie zatrudnienie powinno zależeć od profesjonalizmu osób, a nie od płci, dlatego głosowałem przeciwko sprawozdaniu.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018