Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Wstrzymałam się od głosowania nad rezolucją „Czyste powietrze dla wszystkich” mimo zawartych ważnych problemów wymagających rozwiązania. Dla nas nie do zaakceptowania jest rezygnacja do 2030 roku z wykorzystania węgla do produkcji energii, gdyż energetyka w Polsce jest oparta na węglu ze względu na dostępność surowca w kraju i uzasadniona względami gospodarczymi i społecznymi. Nowoczesna niskoemisyjna energetyka jest potrzebna także Europie, stanowiąc gwarancję bezpieczeństwa w związku z energetyką jądrową oraz ze stron dostaw prądu wobec rozwoju niestabilnych i trudnych do prognozowania źródeł odnawialnych.

Konieczne i u nas obecnie prowadzone są badania naukowe w celu ograniczenia zanieczyszczeń i innowacyjnych technologii zmiany reżimu pracy bloków energetycznych o mocach powyżej dwustu megawatów do nowych wymagań związanych z poprawą elastyczności pracy i ograniczeniem emisji takich zanieczyszczeń jak tlenki, halogenki, bor czy rtęć

 

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! W ostatnich latach pogorszyła się sytuacja chrześcijan. Według danych organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie 200 milionów chrześcijan cierpi z powodu brutalnych prześladowań, 350 milionów doznaje różnych form dyskryminacji. W 2018 roku śmierć poniosło czterdziestu misjonarzy i misjonarek.

W styczniu w Strasburgu głosowaliśmy nad sprawozdaniem na temat wytycznych Unii oraz mandatu specjalnego wysłannika w sprawie propagowania wolności religijnej poza Unią. Jednak także jako chrześcijanie mieszkający w Unii Europejskiej jesteśmy zmuszeni do obrony, zwłaszcza z powodu regulacji i dokumentów wydawanych przez ONZ i Parlament Europejski, propagujących tak zwane zdrowie seksualne i reprodukcyjne z wymuszaniem edukacji seksualnej wieku dziecięcego, legalizacją aborcji, środków antykoncepcyjnych i akceptacją związków jednopłciowych, które dla katolików są nie do przyjęcia jako przeciwne naturze i Panu Bogu.

Zmuszanie do realizacji tak skonstruowanego prawa nosi znamiona przemocy i prześladowania, dlatego apeluję o wolność i poszanowanie praw. (Przewodniczący odebrał mówczyni głos)

 

 

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Wstrzymałam się od głosowania nad rezolucją „Czyste powietrze dla wszystkich” mimo zawartych ważnych problemów wymagających rozwiązania. Dla nas nie do zaakceptowania jest rezygnacja do 2030 roku z wykorzystania węgla do produkcji energii, gdyż energetyka w Polsce jest oparta na węglu ze względu na dostępność surowca w kraju i uzasadniona względami gospodarczymi i społecznymi. Nowoczesna niskoemisyjna energetyka jest potrzebna także Europie, stanowiąc gwarancję bezpieczeństwa w związku z energetyką jądrową oraz ze stron dostaw prądu wobec rozwoju niestabilnych i trudnych do prognozowania źródeł odnawialnych.

Konieczne i u nas obecnie prowadzone są badania naukowe w celu ograniczenia zanieczyszczeń i innowacyjnych technologii zmiany reżimu pracy bloków energetycznych o mocach powyżej dwustu megawatów do nowych wymagań związanych z poprawą elastyczności pracy i ograniczeniem emisji takich zanieczyszczeń jak tlenki, halogenki, bor czy rtęć.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Głosowałam za rezolucją Parlamentu w sprawie wyzwań politycznych i strategii wobec nowotworów u kobiet i związanych z nimi chorób współistniejących. Ten ważny dokument wzywa do priorytetowego traktowania walki z rakiem w polityce zdrowotnej oraz stworzenia kompleksowej strategii Unii wobec chorób nowotworowych, a także pokazuje, że mimo dotychczasowych starań potrzeba dalszych, w tym także odpowiedniej diagnostyki, leczenia, ale przede wszystkim profilaktyki, jaka odnosi się także do masowo i długotrwale stosowanej antykoncepcji hormonalnej czy stymulacji hormonalnej związanej z procedurami in vitro w ramach tzw. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Dowiedziono niedawno, że długotrwałe stosowanie antykoncepcji hormonalnej może zwiększyć ryzyko zachorowania na glejaka, a także inne typy nowotworów poza oczywistymi wpływami innych szkodliwych czynników środowiskowych, które należy eliminować.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Jako współsprawozdawczyni głosowałam za rezolucją w sprawie stosowania marihuany, gdzie celem z lekarskiego punktu widzenia było przeprowadzenie badań klinicznych z użyciem leków na bazie marihuany wraz z przeznaczeniem na ten cel odpowiednich środków. W rezolucji udało się wyraźnie rozróżnić produkty lecznicze na bazie marihuany zatwierdzone przez organy regulacyjne, marihuanę medyczną niesprawdzoną w badaniach klinicznych i inne zastosowania marihuany. Ponadto wezwano do zniesienia barier regulacyjnych, które utrudniają badania naukowe, wraz z pozostawieniem państwom członkowskim wolności w przyjmowaniu potrzebnych rozwiązań, chociaż wezwano do prowadzenia większej liczby badań i zapewnienia przepływu informacji na ten temat. Dobrze, że posłowie odrzucili zgłoszone w ostatniej chwili poprawki, gdyż marihuana to nie sałata rukola, ale spreparowane przez różnych wynalazców odmiany o wielkiej sile uzależniającej, zawierające duże stężenia THC ze śladowymi ilościami ochronnego CBD, których doliczono się 700, a nawet według niektórych źródeł 2300.

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019