Projekt rezolucji kobieta

W dniach od 7 i 8 listopada 2016 roku miało miejsce posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI), które poświęcone były wielu zagadnieniom. Omawiano miedzy innymi raport z własnej inicjatywy pt. „Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych”, projekt rozporządzenia dotyczący produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, czy też raport dotyczący odpowiedzialnego podejścia do posiadania koniowatych i opieki nad nimi.

Ponadto, odbyły się warsztaty na temat „Rozważania dotyczące wyzwań stojących przed rolnictwem w UE po 2020 r.: przygotowanie następnej reformy WPR” oraz miało miejsc wysłuchanie publiczne na temat „Rola rolnictwa konserwującego w zwiększaniu wydajności rolnictwa i usług ekosystemowych”.

Cały porządek obrad tutaj: kliknij

Dnia 7 listopada 2016 r. w Brukseli miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Rolnictwa. Spotkanie poświęcone było raportowi autorstwa Marijany Petir (Europejska Partia Ludowa) oraz Lidii Senry Rodriguez (Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica) dotyczącego roli kobiet na obszarach wiejskich.

Projekt wylicza problemy, z którymi borykają się kobiety mieszkające na wsi i pracujące w gospodarstwach rolnych takie jak np. niewystarczający dostęp do usług publicznych, edukacji, Internetu. Ponadto, raport proponuje szereg zaleceń mających na celu poprawę sytuacji kobiet w tym zakresie.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018