O mnie

Urodziłam się 20 października 1949 r. w Łodzi. Po maturze ukończyłam w 1973 roku  studia na wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej w Łodzi. Po ukończeniu stażu w 1975 rozpoczęłam pracę jako asystent i starszy asystent w Zakładzie  Anestezjologii  i Intensywnej terapii. W 1977 r. uzyskałam specjalizację I stopnia z anestezjologii i reanimacji, a w 1984r. II stopnia r. oraz stopień doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie od 1986 pełniłam funkcję adiunkta, a od 2001r. starszego wykładowcy na Wydziale Lekarskim w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. Od 1994 roku po ukończeniu podyplomowego studium dziennikarskiego prowadzę w Radiu Maryja cotygodniową audycję Porady lekarskie. Od 2003 do 2006 roku byłam wykładowcą w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Działalność polityczno-parlamentarna

W latach 2001–2004 r. sprawowałam mandat poselski na Sejm IV kadencji. Zostałam wybrana liczbą 6093 głosów z okręgu łódzkiego startując z listy Ligi Polskich Rodzin. W Sejmie jako lekarz pracowałam w Komisji Zdrowia oraz podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W czerwcu 2004 r. zostałam wybrana  do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego zdobywając ponad 27 000 głosów. W Brukseli pracowałam w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Byłam członkiem delegacji do spraw stosunków z Afryką Południową. W PE należałam do politycznej frakcji INDEM Niepodległość i Demokracja.

W lipcu 2016 r. ponownie otrzymałam mandat do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i sprawiedliwości. Należę do politycznej Frakcji ECR (pełna nazwa Konserwatyści i Reformatorzy). Jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) oraz Komisji Petycji (PETI).

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019