Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl

20 czerwca 2017 roku

 

LIST OTWARTY

 

   Łódzka  Rodzina Radia Maryja  całym sercem  popiera i solidaryzuje się  z treścią  listu Pani Poseł na Sejm RP Anny Elżbiety Sobeckiej skierowanego na ręce Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka w obronie Ojca dr Tadeusza Rydzyka CSsR, twórcy Radia Maryja i telewizji Trwam oraz wszystkich dzieł ewangelizacji  stworzonych przez Ojca Dyrektora.

   Jako Słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam  świadomi ogromnej roli, jaką spełniają te środki komunikacji i zatroskani o wolność mediów katolickich, sprzeciwiamy się nasilającym się  i niedopuszczalnym atakom na osobę czcigodnego Ojca Dyrektora oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam.                 

  W ostatnich dniach opublikowano w Internecie anonimową petycję skierowaną przeciwko Ojcu Założycielowi Radia Maryja i wszystkim dziełom  powstałym przy Radiu Maryja,  która  bezpodstawnie  stara się  zdyskredytować jego osobę w oczach Ojca Świętego Franciszka. Sam fakt anonimowości świadczy o tym, że autor nie chce wziąć odpowiedzialności za publikowane oskarżenia i to już na wstępie podważa wiarygodność tego pisma.

   Ojciec Dyrektor dr Tadeusz Rydzyk jest kapłanem, zakonnikiem,   którego wieloletnia działalność w  służbie Panu Bogu, Kościołowi  i rodakom nie tylko w Ojczyźnie, ale poza jej granicami inspiruje i  porywa  do czynienia  dobra  miliony  słuchaczy, którzy dobrowolnie utrzymują dzieła powstałe przy Radiu Maryja i dzięki którym te dzieła trwają. 

  Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kolejnych ataków i manipulacji uderzających w dobre imię nas wszystkich  katolików.  Zapewniamy, że będziemy wytrwale bronić wartości chrześcijańskich, na których opierają się te media, będące wyraźnym  znakiem  sprzeciwu  wobec antyewangelizacyjnej działalności  i upartej laicyzacji  mediów liberalno-lewicowych oraz polityków niemających szacunku dla wolności słowa i wiary.

   Podpisy pod Listem Otwartym można składać osobiście w biurach poselskich Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego dr n. med. Urszuli Krupy lub przesyłać w formie listownej na adresy wskazane poniżej.

 

 

Z poważaniem,

Łódzka Rodzina Radia Maryja

 

 

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego dr n.med.Urszula Krupa

ul. Piotrkowska 143

90-434 Łódź

 

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego dr n.med.Urszula Krupa

ul. Kopernika 21

87-100 Toruń

 

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego dr n.med.Urszula Krupa

ul. Kościuszki 18

96-200 Rawa Mazowiecka

   Jak co miesiąc, w dniach 12 - 15 czerwca 2017r. będzie odbywała się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 

    Już w poniedziałek 12 czerwca będzie miała miejsce krótka prezentacja sprawozdania Pani Poseł Constance Le Grip w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic. Dokument ten będzie głosowany na forum Parlamentu w środę.

   We wtorek 13 czerwca zapraszamy do wysłuchania pytania ustnego do Komisji Europejskiej wraz z debatą na temat glifosatu. 

   W środę 14 czerwca odbędzie się debata przy udziale Rady i Komisji Europejskiej dotycząca wycofania się Prezydenta Donalda Trumpa z Porozumień Paryskich COP 21.

   W czwartek 15 czerwca natomiast będą miały miejsce debaty dotyczące łamania praw człowieka w Azerbejdżanie, Pakistanie i w Indonezji. 

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/debates-video.html

Wielkanoc17

 

Wielkanoc jest świętem zwycięstwa Chrystusa, które oznacza zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, pokoju nad przemocą, miłości nad nienawiścią, jedności nad podziałem. Niechaj więc zapanuje w naszych sercach, domach, Ojczyźnie i w świecie dobro, życie, miłość, pokój i jedność. Tego życzę każdemu z Państwa.

 

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Urszula Krupa, Poseł do PE

logo Radio

 

 

 

List Otwarty

 

 

 

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami wzmożonych ataków na Ojca Dyrektora dra Tadeusza Rydzyka CSsR, założyciela Radia Maryja oraz wszystkich dzieł przy nim powstałych. Liczne media jak „Newsweek”, „Wprost” oraz kilka portali internetowych usilnie dążą do utrwalenia fałszywego obrazu Ojca Dyrektora, jako człowieka zamożnego, polityka, przedsiębiorcy, pomijając przy tym wielokrotnie jego posługę, jako osoby duchownej i charyzmatycznego kapłana, którego szanujemy i podziwiamy za dobro prowadzone przy współpracy z Ojcami Redemptorystami. Tygodnik „Newsweek” w dniu 12.10.2016 roku opublikował artykuł, w którym bezpodstawnie sugeruje, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wygrała konkurs na prowadzenie szkoleń w sposób nieuczciwy, przedstawiając jedną z najdroższych ofert, mimo że pozostałe wymienione w tekście oferty, opiewały na podobną sumę. Oburzenie budzi również fakt, że artykuł ten został zilustrowany skandalicznym fotomontażem przedstawiającym uśmiechniętego O. dra Tadeusza Rydzyka na tle banknotów.

Inny tygodnik zaliczył natomiast Ojca Dyrektora do grona stu najbogatszych Polaków sugerując tym samym, że Dzieła Nowej Ewangelizacji służące i powstałe dzięki poświęceniu i zaangażowaniu milionów Polaków na całym świecie, są jakoby osobistym bogactwem Założyciela Radia Maryja.

Po raz kolejny dochodzi do niegodziwej prowokacji mającej na celu podważenie kapłaństwa, dyskredytację Ojca Założyciela służącego od lat Panu Bogu i Ojczyźnie oraz dzieł trwających przy Rodzinie Radia Maryja już od ponad 25 lat. Wpisuje się to w prowadzoną od lat kampanię oszczerstw wymierzoną w środowisko Radia Maryja oraz nasilającą się walkę z wiarą, moralnością i tradycyjnymi wartościami kultury chrześcijańskiej.

Jako przedstawiciele Rodziny Radia Maryja, zatroskani o Ojczyznę św. Jana Pawła II, los naszej rozgłośni oraz wszystkich dzieł przy niej powstałych, żądamy zaprzestania manipulacji przepełnionej językiem nienawiści wobec katolików, przemocy medialnej oraz pogardy wobec Polaków. Ponadto domagamy się od niemieckich wydawców pism polskojęzycznych poszanowania sfery sacrum oraz tradycyjnych wartości, z którymi polski naród się utożsamia. Dał on temu świadectwo na przestrzeni wieków opowiadając się za pokojem i walcząc w imię wolności innych, a dziś walcząc o ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i inne wartości, które próbuje się niszczyć.

Z poważaniem,
Łódzka Rodzina Radia Maryja

Podpisy pod listem zbierane są w Biurach Poselskich dr n.med. Urszuli Krupy:

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 143,

w Toruniu przy ul. Kopernika 21,

w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 18.


Staż odbywający się w murach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu otworzył mi drzwi do poznania działalności i zasad instytucji Unii Europejskiej. Ze szkolenia skorzystałam dzięki staraniom i uprzejmości dr Urszuli Krupy należącej do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. 

DSC 0226

Zaledwie kilka dni stażu pozwoliło mi na zgłębienie wiedzy o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego podczas odbywającej się co miesiąc sesji plenarnej we francuskim mieście. Na co dzień pracuję jako dziennikarz w Radiu Maryja i TV Trwam w Toruniu, zatem podejmowanie tematów związanych z UE jest nieuniknione. Wraz ze mną praktykę odbywała Anna Pleskot. Jako studentka dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej skorzystała jednak z dłuższego, bo prawie miesięcznego stażu. 

Czytaj więcej...

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018