Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
[TYLKO U NAS] Prof. A. Nalaskowski: Nie ma edukacji światopoglądowo neutralnej    P. Jaki: W poniedziałek zostanie przedstawiona propozycja rządu dla nauczycieli    wPolityce.pl: Angielscy naukowcy znaleźli trotyl na szczątkach wraku Tu-154M    Białystok: Działacze Koalicji Obywatelskiej chcą zmiany nazwy ul.  Z. Szendzielarza „Łupaszki”    Papież Franciszek: Wielki Post jest czasem odnowy duchowej i otwartości na łaskę Boga    Estymator: w wyborach do PE 42,2 proc. dla Zjednoczonej Prawicy; 39,3 proc. dla KO    W Sadownem na Mazowszu sprawowano Mszę św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów    Małopolskie: W Osielcu odsłonięto pomnik majora Zygmunta Szendzielarza, ps. ,,Łupaszka”    Europosłowie PiS chcą, aby jedna z sal w PE nosiła imię Witolda Pileckiego    Mozambik: 446 ofiar śmiertelnych cyklonu Idai i powodzi    Prezydent: Polacy, którzy ratowali Żydów, to bohaterowie naszego narodu i całej ludzkości    Złożono 36 tys. wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”

W dniach 23-24 maja 2018 r. Poseł Urszula Krupa wzięła udział w kolejnym już posiedzeniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, które odbyło się w Rotterdamie.

 DSC7739

Czytaj więcej...

   W dniu 16 maja 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce Konferencja zorganizowana przez Posłów do Parlamentu Europejskiego  Waldemara Tomaszewskiego oraz Mirosława Piotrowskiego zatytułowana „Ruch Europa Christi. Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”. Ks. infułat dr Ireneusz Skubiś moderator Ruchu „Europa Christi” zaznaczył, że Europa przeżywa dziś kryzys tożsamości i trzeba jej stale przypominać o chrześcijańskich korzeniach. Ruch ten ma za zadanie wyjść naprzeciw człowiekowi, który wydaje się być dziś zagubiony, a pewne tendencje jak ideologia gender, która jest sprzeczna z założeniami Starego i Nowego Testamentu atakuje nie tylko Europę, ale również idzie w świat. Trzeba stale uświadamiać Europie, że ma chrześcijańskie korzenie oraz jest oparta o kulturę grecką, prawo rzymskie, a przed wszystkim o Ewangelię. Należy też przypominać ojców założycieli jednoczącej się Europy, czyli Roberta Schumana, Konrada Adenauera oraz Alcide de Gasperiego, którzy dali podstawy do budowania katolickiej i wiernej tradycji Europy.

Europa Christi 1

Czytaj więcej...

W dniu 14 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Grupy Europejskich Konserwatystówi Reformatorów w Londynie. W pierwszej części spotkania udział wzięli goście Brandon Lewis Przewodniczący Partii Konserwatywnej, Philip Hammond Minister Finansów oraz Richard Harrington Minister Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej.

Posiedzenie EKR w Londynie 2

Czytaj więcej...

odp

Łódź, dn. 17 kwietnia 2018 roku,

dr nauk med. Urszula Krupa
Poseł RP do Parlamentu Europejskiego

Sz. P. Iga Lipska
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor,

            W ramach obrotu produktami leczniczymi spotkać się można ze zjawiskiem handlu środkami, które określa się jako tzw. leki substandardowe. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane prawnie w polskim ustawodawstwie. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 tj, zwana dalej ustawą) nie określa, czym jest taki lek, choć wskazuje w słowniczku pojęć ustawowych, czym jest lek apteczny, lek gotowy, bądź lek recepturowy. W piśmiennictwie fachowym, lekami substandardowymi nazywa się zaś produkty, będące oryginalnymi, jednakże niespełniającymi wszystkich deklarowanych wymagań jakościowych, niezgodnymi ze specyfikacją lub innymi wymaganiami (na przykład w zakresie procedur wytwarzania)*. Ponadto do leków takich zalicza się również te, które rozłożone zostały ze względu na nieprawidłowe przechowywanie lub transport (wpływ temperatury, światła czy wilgoci), przeterminowane lub przepakowane w celu ukrycia prawdziwego terminu ważności**

            Wskazana ustawa wprowadza w art. 66 zasadę zgodnie z którą produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie jedynie w ustalonym dla nich terminie ważności. Oprócz tego art. 67 ust. 1 ustawy głosi, że zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi
w odniesieniu do których upłynął termin ważności. W kolejnych ustępach przywołanego artykułu ustanawia się ponadto obowiązek zniszczenia opisanych tam niepełnowartościowych produktów leczniczych, a także wymienia podmioty, na których obowiązek ten ciąży. Wydawać by się mogło, że wobec tak jednoznacznych i rygorystycznych uregulowań prawnych handel lekami niespełniającymi norm czy wymagań jakościowych, nie powinien mieć miejsca. Jest to tym bardziej oczywiste, że w art. 126 ustawy opisany został czyn zabroniony, polegający na wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, którego termin ważności upłynął. Za popełnienie takiego czynu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.

            Nie jest jednak tajemnicą, że obrót lekami substandardowymi odbywa się na dużą skalę, przy czym zjawisko to nie obejmuje wyłącznie handlu drogą elektroniczną (gdzie, ze zrozumiałych przyczyn, zwalczanie tego procederu jest niezwykle trudnym zadaniem), ale również spotkać się z nim można w aptekach, sprzedających przeterminowane
lub niepełnowartościowe leki. Produkty takie, ze względu na obniżoną cenę, często niestety nabywane są przez ludzi starszych i uboższych. Osoby takie niejednokrotnie nie zdają sobie przy tym sprawy z zagrożenia dla ich zdrowia i z ryzyka związanego z przyjmowaniem produktów leczniczych o charakterze substandardowym.

            Wobec opisanego powyżej problemu zwracam się do Pani, jako dyrektora odpowiedniego departamentu w Ministerstwie Zdrowia, z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: Czy istnieją w Polsce jakiekolwiek regulacje prawne, które zezwalają na obrót lekami substandardowymi, a jeśli są, to na jakich zasadach, i po spełnieniu jakich warunków lek substandardowy może być ewentualnie przedmiotem sprzedaży? Po drugie, jeżeli obrót lekami substandardowymi jest prawnie niedopuszczalny, to wobec tego jakimi narzędziami przeciwdziałania temu zjawisku (legalnymi i faktycznymi) dysponuje aparat państwowy?
Po trzecie zaś, jakie ewentualnie działania podjęto do tej pory w celu zwalczania opisanego procederu i w jaki sposób w przyszłości Ministerstwo zamierza przeciwstawiać się obrotowi takimi produktami?

           

Z poważaniem,          

Urszula Krupa                       

 


* Por. J. W. Łukasiak, Substancje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka w tym sfałszowane leki, suplementy diety i inne, Narodowy Instytut Leków, 2010,

** Por. Tamże,

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019