Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
Narodowy Marsz Życia przeszedł ulicami Warszawy    Szef MSZ Izraela: D. Trump w poniedziałek podpisze dekret ws. Wzgórz Golan    Hiszpania: Zakończył się międzynarodowy kongres poświęcony sanktuarium Serca Pana Jezusa na Cerro de los Ángeles    „Dar Młodzieży” coraz bliżej Polski     [TYLKO U NAS] Prof. A. Nalaskowski: Nie ma edukacji światopoglądowo neutralnej    P. Jaki: W poniedziałek zostanie przedstawiona propozycja rządu dla nauczycieli    wPolityce.pl: Angielscy naukowcy znaleźli trotyl na szczątkach wraku Tu-154M    Białystok: Działacze Koalicji Obywatelskiej chcą zmiany nazwy ul.  Z. Szendzielarza „Łupaszki”    Papież Franciszek: Wielki Post jest czasem odnowy duchowej i otwartości na łaskę Boga    Estymator: w wyborach do PE 42,2 proc. dla Zjednoczonej Prawicy; 39,3 proc. dla KO    W Sadownem na Mazowszu sprawowano Mszę św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów    Małopolskie: W Osielcu odsłonięto pomnik majora Zygmunta Szendzielarza, ps. ,,Łupaszka”

 

IMG 6263

 

   We wtorek w stolicy Królestwa Belgi - Brukseli na terenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej odsłonięto popiersie wielkiego męża stanu - Marszałka Józefa Piłsudskiego – człowieka, który dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Uroczystość tę dopełniła aranżacja świetlna na budynku ambasady RP oraz parada Królewskiego Zespołu Dętego z Hussignies. Powstanie rzeźby w całości sfinansował Instytut Pamięci Narodowej, a uwidocznienia dokonali: ambasador RP w Królestwie Belgii - Artur Orzechowski oraz wiceprezes IPN - dr Mateusz Szpytma. Upamiętnienie wodza Józefa Piłsudkiego przed budynkiem Ambasady RP w Brukseli to element obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W inauguracji wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, ambasady, Instytutu Pamięci Narodowej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Związku Piłsudczyków oraz belgijska Polonia.

Czytaj więcej...

Polska Walczaca 2

16 października 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarta została wystawa „Polska Walcząca”.Organizatorami wydarzenia byli Posłowie do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg oraz prof. Ryszard Legutko – przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN). Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jan Baster - wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie, a także Posłowie do Parlamentu Europejskiego i wszyscy pracownicy. Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który skierował specjalny list odczytany podczas
uroczystości.

Czytaj więcej...

    W dniu 8 października 2018 roku w Komisji Petycji (PETI) głosowano nad projektem rezolucji w sprawie roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt). Projekt rezolucji powstał na podstawie licznych petycji, które zostały złożone w Parlamencie Europejskim, a dotyczą dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamty w kwestii opieki nad dziećmi i władzy rodzicielskiej. Niestety problem ten dotyczy wielu rodzin polskich, które mieszkają w Niemczech.

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego Urszula Krupa oraz Kosma Złotowski złożyli, w porozumieniu z Stałym Polskim Przedstawicielstwem w Brukseli poprawkę brzmiącą: „Przypomina państwom członkowskim o konieczności zapewnienia dziecku w sytuacji kiedy jest to konieczne i uzasadnione opieki zastępczej zgodnie z brzmieniem artykułu 8 i artykułu 20 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, w tym szczególnie umożliwienie zachowania ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej”. Ponadto poseł Urszula Krupa złożyła jeszcze dwie inne poprawki do tego dokumentu, z których jedna wzywa do potępienia wszystkich przypadków dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamt, natomiast druga podkreśla, że interesy dziecka są najlepiej realizowane w jego rodzinie. Wszystkie te poprawki zostały przyjęte przez posłów Komisji Petycji. 

   Szczęśliwie posłowie PETI odrzucili kontrowersyjne poprawki do dokumentu złożone przez posłów PO, a broniące niemieckich interesów, jak dążenie do wykreślenia zapisu: „wzywa Komisję Europejską do zapewnienia dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych przez Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) pod kątem ich niedyskryminacyjnego charakteru w zakresie sporów dotyczących rodzin
międzynarodowych" oraz zachęcanie do włączenia zapisu: „przypomina, że komisja petycji przeprowadziła wizytę rozpoznawczą w Niemczech w 2011 roku i nie znaleziono wówczas przesłanek do stwierdzenia, że niebędący Niemcami rodzice w małżeństwach międzynarodowych są przedmiotem jakiejkolwiek dyskryminacji ze strony niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt)". Choć poprawki te zostały odrzucone, to jednak ich przedłożenie pokazuje stosunek Platformy Obywatelskiej do dyskryminacji dzieci polskich i nie tylko w Niemczech. Zgłoszone przez PO poprawki przeciwstawiają się wysiłkom obecnych władz polskich w obronie praw dziecka, w tym szczególnie umożliwienie zachowania jego tożsamości etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej. 

   Jugendamty, których działalność bardzo często wykracza poza ich uprawnienia, wyrządza nieodwracalną krzywdę dzieciom, jak i ich rodzicom. Parlament Europejski, który bardzo często bezprawnie ingeruje w wewnętrzną politykę państw członkowskich pod szyldem obrony demokracji, powinien zainterweniować w tej sytuacji i ukrócić administracyjną ingerencję w życie rodzinne oraz nadużywanie kompetencji przez niemieckie urzędy.

 

W środę 3 października w czasie sesji plenarnej Strasbourgu Posłowie i pracownicy Parlamentu Europejskiego mieli okazję podziwiać wystawę zorganizowana z okazji 550 rocznicy Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

W 1468 roku w Piotrkowie Trybunalskim zebrał się po raz pierwszy dwuizbowy sejm. Jan Długosz w Rocznikach obszernie opisał to wydarzenie.

Jak dowiadujemy się z kroniki, sejm rozpoczął się 9 października, a obecni na nim był król, członkowie rady oraz wysłannicy rycerzy i szlachty. Obradowano miedzy innymi nad zapłatą żołdu dla wojsk zaciężnych.

Od tej pory sejmy odbywały się corocznie.

1

Wystawę moderował profesor Dariusz Kupisz z UMCS, a uświetnili ją wystąpieniami Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Poseł do PE profesor Zdzisław Krasnodębski.

Koncepcja artystyczna wystawy odwołuje się do wydarzeń, które były kamieniami milowymi dla rozwoju demokratycznego parlamentaryzmu Polski, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Plansze zostały również ozdobione przedrukami oryginalnych wydań Konstytucji 3 Maja.

2

3

Fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Agnieszka Sobolewska-Macy

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019