Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
Sejm przyjął nowelizację ustaw sądowniczych    Warszawa: Poświęcono pomnik gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”    [TYLKO U NAS] J. Cichocki o przyjęciu poprawionej ustawy o lasach: Daje nam to spokój i pewność, że premierowi zależy na silnych LP    Pielgrzymi z Chorzowa w toruńskim sanktuarium    Sejm przyjął poprawkę do projektu nowelizacji ustaw o SN i sądach    Szef „Solidarności” o wniosku prezydenta ws. referendum: Wielki krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego    Posłowie za nowelizacją ustawy o żegludze śródlądowej    Niemcy/Lubeka: Atak nożownika w autobusie    J. Kwieciński: Wzrost sprzedaży detalicznej dowodem dobrej kondycji polskiej gospodarki    Sejm uchwalił ustawę antydopalaczową    Ministerstwo Zdrowia: Dodatkowe 125 tys. dzieci zaszczepionych przeciw pneumokokom    IPN: Sąd Okręgowy w Szczecinie unieważnił wyrok dot. kłamstwa katyńskiego

Europa Christi Wilno 4 (fot.Natalia Bednarska)

(fot. Natalia Bednarska)

Urszula Krupa została zaproszona i wygłosiła prelekcję podczas Międzynarodowej Konferencji  w Wilnie  „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, zorganizowanej przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek ChrzePoseł ścijańskich Rodzin oraz Ruch Europa Christi. Konferencja rozpoczęła się Mszą Św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, natomiast obrady odbywały się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Przewodniczyli im ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”oraz redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR oraz europoseł Mirosław Piotrowski.

europachristi1

Na konferencję zostało zaproszonych wielu zacnych gości, m.in. prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Konferencję swoim wystąpieniem otworzył ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, natomiast prelekcje wygłosili m.in. europoseł Mirosław Piotrowski, europoseł Waldemar Tomaszewski, ks. Ryszard Halwa, red. Mariusz Książek, dr Bogusław Rogalski, ks. Mariusz Marszałek, ks. dr Jarosław Krzewicki, red. Włodzimierz Rędzioch, ks. Tadeusz Jasiński.

Poseł Urszula Krupa wygłosiła referat zatytułowany „Zagrożenia ideologii gender”, który został zarejestrowany przez portal L24:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=40krIsnH70Q

Poniżej przedstawiamy Państwu pełną wersję referatu przygotowanego przez Poseł Urszulę Krupę, który został skrócony przez Panią Poseł w Wilnie ze względu na ograniczenia czasowe:

Podobnie jak podczas konferencji „Europa Christi” w Brukseli, rozpocznę refleksję o gender przekazując doświadczenia z pracy w Komisji FEMM. Szczególnie w pierwszej kadencji, będąc wówczas pełnym jej członkiem, zabierałam głos przy omawianych dokumentach i weryfikowałam zgodność poruszanych problemów ze światopoglądem katolickim, szczególnie składając poprawki, które prawie wszystkie zostały odrzucone. Dotyczyły one ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i prokreacji, którą to przemianowano na zdrowie seksualne i reprodukcyjne, lub też zaliczenia urlopu macierzyńskiego do czasu pracy oraz wypłacania ekwiwalentów wychowawczych, przeciwdziałając niskim emeryturom matek wielodzietnych.

Jednak ponad 10 lat temu rzadko używano pojęcia gender, mówiono natomiast o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Dlatego też podobnie jak to było u mnie, wiele osób słysząc o równości, nie widzi nic złego, a nawet może uważać te idee za pozytywne rozwiązania dla rozwoju. Po około 2 latach pracy w Parlamencie Europejskim, zorganizowałam konferencję „Kobieta w Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, na którą zaprosiłam ks. prof. Tadeusza Guza. Przedstawił on program „nowej lewicy”, po czym zrozumiałam w czym my uczestniczymy. Według ideologii gender, nie ma bowiem różnicy między kobietą a mężczyzną. Tożsamość męska i żeńska mają nie zależeć od genetyki i biologii, ale są przypisane kulturze i mają być wynikiem konstrukcji społecznej.

eu2

 

Zanim dojdzie do nowego wyzwolenia według skrajnie nowo lewicowej przebudowy, konieczne jest przeprowadzenie dekonstrukcji człowieka w formę aseksualnego obywatela, wyzwolonego z natury i mającego prawo wyboru płci nawet zależnie od aktualnego samopoczucia. Jest to eksperymentowaniem na człowieku i samym złem, nazywanym nawet makiawelizmem czy lucyferyzmem sprzeciwiającym się Bogu i Miłości, z atakiem na kobietę, która od wczesnej młodości poddawana jest ubezpładnianiu poprzez hormonalną antykoncepcję. Tabletka antykoncepcyjna ma wyzwolić kobiety, dając panowanie nad swym ciałem wraz z możliwością dysponowania swoim brzuchem. Dopiero w przypadku zapragnięcia dziecka, proponuje się ubezpłodnionej uprzednio kobiecie in vitro. Gender jest atakiem na dziecko zabijane przed narodzeniem, zarówno zdrowe jak i w czasie aborcji eugenicznej. Jeśli jednak się narodzi, jest deprawowane przedszkolną edukacją seksualną. Gender jest także atakiem na mężczyznę, którego co prawda nie udało się hormonalnie ubezpłodnić, jednak wytoczono przeciwko niemu walkę z przemocą domową, jakby gdzie indziej przemocy nie było. Zamiast współpracy i miłości, proponowana jest rywalizacja z kobietami i kolejne rozwody, czyli uderzenie w rodzinę.

Jak przekazują amerykańskie dane, mężczyźni w obawie o usunięcie z uczelni czy pracy, najpierw stają się samowystarczalni, a potem wskutek uzależnienia od pornografii są niezdolni do współżycia małżeńskiego. W książce Margaret Peeters pt. Gender - światowa norma polityczna i kulturowa, zawarte jest niezbędne minimum na temat gender. Według autorki zostało ono zaprojektowane w laboratoriach naukowych powiązanych z zachodnią postmodernistyczną inteligencją lat 50., z rewolucją feministyczną, seksualną i kulturową lat 60. i 70. Jednak dopiero w latach 80. zostały sformułowane cele genderyzmu, przedstawione oficjalnie na IV światowej konferencji ONZ w sprawie kobiet w Pekinie w 1995 roku, kiedy to perspektywa gender stała się przedmiotem światowego konsensusu, chociaż jeszcze wtedy większość delegacji nie była świadoma ideologicznej treści tego pojęcia. M. Peeters omawia nie tylko źródła i światopoglądy, które stanęły u podstaw ideologii począwszy od Freuda z jego „śmiercią ojca" i Sanger ze „śmiercią matki", a także Nietzschego ze „śmiercią Boga". Gender postrzega relacje mężczyzny z kobietą nie w kontekście miłości, ale władzy z prawem wyboru sięgającej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Oznacza psychologiczne odczucie bycia mężczyzną lub kobietą, a ich rola według płci odnosi się do tego, co nazywa się męskimi i żeńskimi stereotypami kulturowymi. Równouprawnienie tego rodzaju prowadzi do dekonstrukcji stereotypów męskości i kobiecości z kulturową akceptacją antykoncepcji oraz prawem do aborcji jako prawem człowieka. Geneder jest określane jako proces ideologiczny dążący do negowania i wyprzedzenia biologii przez socjalizację, co jest realizowane nie tylko przez wysyłanie matek do pracy zaraz po porodzie (co prowadzi do stresu separacyjnego u dziecka), ale także przez zmuszanie ojców do urlopów zaraz po urodzeniu dziecka.

eu3

 

Wbrew teorii Johna Moneya, który jako pierwszy użył pojęcia gender, dziecko nie jest pozbawione tożsamości płciowej i od lat wiadomo, że noworodki płci żeńskiej interesują się twarzami, natomiast noworodki płci męskiej chętniej oglądają mechaniczne zabawki. Przywiązanie dziecka do matki od wczesnej fazy życia płodowego jest udowodnione naukowo i narasta ono po urodzeniu, stanowiąc najsilniejszą międzyludzką więź. Pozbawienie dziecka kontaktu z matką, prowokuje zaburzenia i choroby ze śmiercią włącznie. Według nowych badań, dziecko może być bezpiecznie odseparowane od matki tyle godzin, ile ma lat. Najbardziej korzystną dla dziecka jest zindywidualizowana opieka do 4 roku życia najlepiej pełniona przez kochająca i zdrową psychicznie matkę, babcię, ewentualnie nianię, czyli zawsze kobietę. U dzieci w żłobkach i przedszkolach stwierdzano wysoki poziom stresu i nie zmniejszał się on po powrocie do domu.

Dopiero około 3 lub 4 roku życia rozpoczyna się identyfikacja dziecka płci męskiej z ojcem. Mam zbyt mało czasu, aby wyjaśnić podłoże anatomiczno-fizjologiczne oraz zagrożenia, które omawiałam już w Radiu Maryja i wspólnie z ekspertami w Telewizji Trwam. Jednak dzieci do 4 roku życia nieświadomie kopiują zachowania matki, która powinna być obecna przy dziecku przez cały ten okres. Dopiero później chłopcy uczą się męskiej roli od ojca, podczas gdy dziewczynki podczas kontaktów z ojcem nabierają dystansu do płci przeciwnej. Dzięki neuronom lustrzanym, zapisywane jest wszystko, czego dziecko dotyka i dowiedziono, że opieka matki jest niezbędna w pierwszych latach życia, zarówno dla córki jak i syna. Opisany przez Peeters proces „dekonstrukcji płci", proponowany przez najnowszą odmianę ideologii gender - czyli teorię queer, mówi o braku jakichkolwiek ograniczeń w całkowitej swobodzie codziennego definiowania swej tożsamości na nowo. Według Peeters „Gender nie wymyśla niczego nowego, ale kreuje proces zaprzeczania i negacji charakterystycznej dla tajemnicy zła, która od początku uwodziła człowieka w pogoni za władzą traktowaną jako cel sam w sobie i przyjemnościami, znane jako pokusa mężczyzny i kobiety, którzy chcą „być jak Bóg”. Liderka francuskich lesbijek Monique Witting, wyraźnie łączy teorię gender z roszczeniami homoseksualistów.

7 grudnia 2011 roku Hilary Clinton powiedziała, że prawa homoseksualistów są prawami człowieka, a prawa człowieka są prawami homoseksualistów. Prezydent Obama nakazywał funkcjonariuszom rządu USA upewnienie się, że dyplomacja USA i pomoc dla rozwoju promuje prawa człowieka, lesbijek, gejów i transseksualistów.   W 2011 roku Dawid Cameron uzależniał pomoc na rzecz rozwoju w Afryce od uznania praw gejów.

Ideologią gender interesują się, a nawet fascynują szczególnie osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, poranione w dzieciństwie, dla których relacje między ludźmi nie polegają na służbie drugiej osobie i miłości w znaczeniu „caritas”, a raczej na walce o władzę i dostarczaniu sobie nawzajem pewnych korzyści oraz przyjemności. Zaangażowane w gender są osoby uzależnione od pracy zawodowej, czujące się źle w domu lub egoistyczni panowie niezdolni do autentycznej miłości i małżeństwa, a także rodzice próbujący leczyć własne rany zapewniając swoim dzieciom swoje plany lub niespełnione pragnienia. Chociaż takich osób na razie jest niewiele, to jednak studiują one na finansowanych przez lewicowe organizacje „studiach genderowych”, organizując parady w kolorach tęczy z emanacją przemocy. Przeciętny człowiek nie ma o gender żadnej wiedzy i zaczyna się orientować w sytuacji dopiero wówczas, gdy dziecko jest edukowane seksualnie w przedszkolu. W swojej książce Peeters podaje propozycje powrotu do normalności, poprzez odrzucenie języka genderowców jak w przypadku „walki z negatywnymi stereotypami płciowymi”. Ja jednak dodałabym przede wszystkim ewangelizację zwłaszcza tych, którzy bezkrytycznie przyjmują ładnie brzmiące slogany, nie domyślając się celu, jakim jest zniszczenie człowieka stworzonego na obraz Boży, także w trosce o zdrowie psychofizyczne przyszłych pokonań.

Zło w czystej postaci można łatwo zdiagnozować, dlatego przedstawiane jest w ideologii gender jako dobro, chociaż w swoiście narzucanej karykaturze ludziom na całym świecie. Narzucanie nowej ideologii i etyki, dotyczy przede wszystkim wychowania. Pod przewodnictwem UNESCO, większość ministerstw zmieniła programy pod kątem gender. Jak już wspomniałam, dotyczą one nie tylko przedszkoli, szkół i wyższych uczelni, ale realizacja gender zaczyna się już znacznie wcześniej przed poczęciem dziecka wraz przedstawieniem macierzyństwa jako przeszkody do samorealizacji kobiet. Niechciane albo niekochane dzieci, będą kolejnymi zwolennikami ideologii, chyba że wraz z cierpieniem, które będzie nie do zniesienia, zwrócą się o pomoc do Matki Bożej Miłosierdzia, prowadzącej do wiary i Pana Boga.

 

Europa Christi Wilno 7

(Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matka Boska Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej  ) 

 Europa Christi Wilno 6

(Jezus w cierniowej koronie w Kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie)

Europa Christi Wilno 5

(Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany w 1934 r. według osobistych wskazówek św. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie)

Autor: Weronika Pachla

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018