Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
Stan bezpieczeństwa państwa: Realizacja zadań strzeleckich na poligonie    Niemcy: Cztery lata więzienia dla Czeczena za członkostwo w IS    [TYLKO U NAS] R. Telus: Koncerny wykorzystują polskiego rolnika, bo jesteśmy rozdrobnieni    Polski punkt widzenia 20.08.2018    Warszawa obchodziła 74. rocznicę zdobycia PAST-y    Sprawą legalności Komunistycznej Partii Polski zajmie się TK     J. Czaputowicz spotkał się z szefem niemieckiego MSZ    Włochy: 8 osób zginęło w parku narodowym w Kalabrii    Ekstraklasa. Poniedziałkowa nuda we Wrocławiu    Informacje Dnia 20.08.2018 [20.00]    [TYLKO U NAS] Dr. Pietrzak: Inwazja na Czechosłowację w 1968 r. miała być niejako operacją demonstrującą siłę Układu Warszawskiego    [TYLKO U NAS] Red. W. Gadowski: Społeczeństwo stoi na dużo wyższym poziomie etycznym niż środowisko sędziowskie

   W dniu 16 maja 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce Konferencja zorganizowana przez Posłów do Parlamentu Europejskiego  Waldemara Tomaszewskiego oraz Mirosława Piotrowskiego zatytułowana „Ruch Europa Christi. Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”. Ks. infułat dr Ireneusz Skubiś moderator Ruchu „Europa Christi” zaznaczył, że Europa przeżywa dziś kryzys tożsamości i trzeba jej stale przypominać o chrześcijańskich korzeniach. Ruch ten ma za zadanie wyjść naprzeciw człowiekowi, który wydaje się być dziś zagubiony, a pewne tendencje jak ideologia gender, która jest sprzeczna z założeniami Starego i Nowego Testamentu atakuje nie tylko Europę, ale również idzie w świat. Trzeba stale uświadamiać Europie, że ma chrześcijańskie korzenie oraz jest oparta o kulturę grecką, prawo rzymskie, a przed wszystkim o Ewangelię. Należy też przypominać ojców założycieli jednoczącej się Europy, czyli Roberta Schumana, Konrada Adenauera oraz Alcide de Gasperiego, którzy dali podstawy do budowania katolickiej i wiernej tradycji Europy.

Europa Christi 1

   Europoseł prof. Mirosław Piotrowski w swoim wystąpieniu przedstawił polityczny wymiar Ruchu Europa Christi. Na wstępie zaznaczył, że Unia Europejska od wielu lat przechodzi kryzys tożsamościowy i funkcjonalny. Przypomniał słowa wypowiedziane przez Papieża Benedykta XVI, że „chrześcijańskie korzenie są dla Europy, jak pokarm i tlen”.

   Europoseł Waldemar Tomaszewski podjął temat „Skuteczny udział chrześcijan w życiu politycznym na przykładzie AWPL-ZchR”. Podkreślił, że Litwa jest przykładem udziału chrześcijan w życiu politycznym. Natomiast europoseł dr n. med. Urszula Krupa w swoim wystąpieniu przedstawiła zagrożenia płynące z ideologii gender powołując się wielokrotnie na doświadczenia wynikające z pracy w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) i propozycje, nad którymi trwają prace w Parlamencie Europejskim. Poseł Krupa przedstawiła tendencje wyraźnie uderzające w kobietę i deprecjonujące macierzyństwo oraz prowadzące do destrukcji rodziny. Zaznaczyła, że „Chrześcijaństwo i Ewangelia powinny stać się kontynuacją nowej i nowoczesnej Europy. Odejście od korzeni chrześcijańskich Europy uderza w wiele sfer, ale najbardziej w rodzinę, niszczy osobowość i normalność w życiu”.

Europa Christi 2

   Kolejnym prelegentem był ks. dr Jarosław Krzewicki, rektor SWEiZ w Łodzi, który mówił o wolności sumienia w Europie, będącej podstawą określenia i poszanowania jej wartości. Zaznaczył, że dziś próbuje się wyłączyć ze sfery publicznej sumienie, które nazwał największym strażnikiem działania człowieka. Społeczeństwo nigdy nie będzie lepsze, jeśli człowiek będzie zniewolony, co pokazały totalitaryzmy i kryzys, jakiego doświadczyliśmy po 1968 roku.

Europa Christi 3

   Włodzimierz Rędzioch, inżynier, publicysta i korespondent „Niedzieli” w Rzymie, poruszył kwestie procesu laicyzacji w Unii Europejskiej powołując się na przykład Francji. Potwierdził, że idee Spinellego wciąż są bardzo żywe w Europie i dla wielu osób stanowią korzenie wspólnej Europy. Przypomniał, że Spinelli wywarł ogromny wpływ na prace nad konstytucją. Tematem wystąpienia dra Bogusława Rogalskiego była islamizacja Europy, jako zagrożenie dla jej tożsamości. Na samym początku dr Rogalski wymienił cztery fundamenty, które brane były pod uwagę przy tworzeniu Ruchu Europa Christi, a o których powiedział kard. Robert Sarah. Należą do nich bezkompromisowa obrona życia, bezkompromisowa obrona rodziny i małżeństwa, bezkompromisowe przeciwstawianie się gender oraz bezkompromisowe przeciwstawianie się islamizacji. Zauważył, że żyjemy dziś w czasach muzułmańskiej wojny hybrydowej, której narzędziami są demografia i terroryzm, podczas gdy w przeszłości były to podboje militarne. Kraje Europy Zachodniej borykają się z tymi problemami, gdyż otworzyły na oścież drzwi imigrantom muzułmańskim, którzy nie szanują naszych praw, a narzucają swoje. Należy powrócić do Europy chrześcijańskiej i Ruch Europa Christi odpowiada na to wyzwanie.

   Tematem wystąpienia redaktora Mariusza Książka było odniesienie do chrześcijaństwa w najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej. Dokonał on krótkiej analizy karty podstawowych praw Unii Europejskiej pod kątem odniesień do chrześcijaństwa. Jako ostatni prelekcję zatytułowaną „Prawo fundamentem ładu społecznego” wygłosił ks. prof. Mirosław Sitarz. Przypomniał on, że każdy człowiek ma szukać prawdy, poznaną prawdę przyjąć i według niej żyć w każdych okolicznościach. Powiedział, że „trzeba nieustannie powracać do podstawy wszelkich praw stanowionych,
takich jak prawo miłości, miłości Boga i człowieka”.

Weronika Pachla

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018