Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
Kraków: Nuncjusz apostolski przekazał ks. abp. M. Jędraszewskiemu paliusz    Radom: Rycerze Kolumba zbierają makulaturę; chcą kupić inkubator    Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem    Malezja: 11 zabitych po osunięciu ziemi na budowie    Podkarpackie: poprawia się stan rannych w piątkowym ataku nożownika    Ks. bp J. Mazur: Wszyscy jesteśmy wezwani, by być misjonarzami i głosić Chrystusa    Zaczerpnij ze źródła    Niemiecka prokuratura federalna: duży wzrost liczby postępowań dot. terroryzmu    Wicepremier Piotr Gliński udaje się z wizytą na Ukrainę    Niedziela misyjna w Hiszpanii    Dr K. Kawęcki: Unia Europejska zmienia nieco taktykę, ale nie podejmuje refleksji ws. kryzysu migracyjnego    Gdynia: Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP w Gdyni

W dniach 2 - 5 października 2017 odbędzie się następne posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie w głównej mierze będą zajmowali się projektami sprawozdań z Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W agendzie znalazło się również kilka punktów z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Pierwszego dnia obrad szwedzka poseł Anna Hedh zaprezentuje sprawozdanie w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE. Natomiast Elissavet Vozemberg-Vrionidi z Grecji przedstawi stanowisko Komisji LIBE na temat walki z cyberprzestępczością.

Z kolei we wtorek, 3 października głosowaniu zostanie poddany projekt związany z ograniczeniem stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W debacie rozpoczynającej się o godz. 15:00 na plenum poruszone zostaną kwestie dotykające takich problemów, jak małżeństwa dzieci, zmiany klimatyczne czy też ostatnie masowe odwoływanie lotów przez irlandzką linię lotniczą Ryanair.

Kolejnego dnia posłowie będą głosowali m.in. nad sprzeciwem Komisji ENVI wobec używania tzw. zaburzaczy endokrynalnych oraz stosowania kolejnych upraw soi genetycznie modyfikowanej. Po głosowaniach odbędą się kolejne debaty dotyczące chociażby Interpolu czy bezpieczeństwa na europejskich drogach.

Ostatniego dnia sesji plenarnej francuska poseł Joëlle Bergeron opisze warunki panujące w systemie więziennictwa. Zaraz po tym sprawozdaniu posłowie zajmą się łamaniem praw człowieka na świecie. Tym razem na forum zostanie poruszona sytuacja ludzi chorych na albinizm w Malawi oraz innych krajach afrykańskich, jak również prześladowanie aktywistów tatarskich na Krymie. Wszystkie te wątki zostaną następnie ujęte podczas czwartkowego głosowania.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/debates-video.html

Zbliża się kolejna sesja plenarna w Strasburgu. W dniach 11-14 września posłowie do Parlamentu Europejskiego będą obradowali nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Wspólnoty Europejskiej.

W poniedziałek 11 września eurodeputowani zajmą się sprawozdaniem włoskiej posłanki Anny Marii Corazzy Bildt w sprawie akcesji Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej, która dotyczy zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Po skończonej debacie dokument będzie głosowany następnego dnia na sali plenarnej.

Tymczasem we wtorek 12 września oprócz głosowań nad porozumieniem między UE a Islandią dotyczącym ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, odbędą się również debaty na temat promocji Internetu w lokalnych społecznościach czy też wdrożenia jednolitego stanowiska dotyczącego eksportu broni.

Ciekawym punktem w środę 13 września, szczególnie dla młodych osób, będzie kolejna dyskusja nad przyszłością Programu ERASMUS +, która odbędzie się w towarzystwie przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Z kolei ostatniego dnia sesji plenarnej posłowie jak zawsze pochylą się nad problemem łamania praw człowieka w państwach trzeciego świata. Dodatkowo zajmą się sprawozdaniem słoweńskiego posła Milana Zvera, który poruszył w nim temat kształcenia na odległość w ramach europejskiej strategii uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego.


http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/debates-video.html

Dom Historii Europejskiej w Brukseli

„Dom Historii czy ideologii?” - to tytuł konferencji zorganizowanej przez Poseł do PE Annę Fotygę i delegację PiS, a poświęconej wystawie stałej zaprezentowanej w otwartym w maju 2017r. Domu Historii Europejskiej. W wydarzeniu, które odbyło się 5 września 2017 roku, udział wzięli historycy i inni posłowie m.in. z Polski, Włoch, Danii i Łotwy.

 1

Prelegenci podkreślali powierzchowność prezentowanych treści w muzeum jak również fakt, że w wielu miejscach dokonano w nim przekształcenia rzeczywistości historycznej Europy. Duński historyk, prof. Michael Boss zauważył, że „ekspozycja niemal zupełnie pomija małe europejskie narody” forsując za to ideę federalizmu. Uwagę odwiedzającego skupia natomiast historia Europy Zachodniej, w głównej mierze Niemiec.

Czytaj więcej...

Od wielu miesięcy toczy się w Polsce proces reformowania wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa. W oparciu o demokratyczny mandat i realizując program wyborczy, rząd polski stara się usprawniać wymiar sprawiedliwości po wieloletnich zaniedbaniach i zaniechaniach poprzednich władz. Rząd usiłuje realizować reformy zgodnie ze standardami europejskimi, wykorzystując doświadczenia i rozwiązania przyjęte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zachowując ideę trójpodziału władzy.


Z przykrością dostrzegamy, iż oczekiwane przez społeczeństwo wysiłki reformatorskie rządu są wykorzystywane przez opozycję, w kraju i za granicą, do bieżącej walki politycznej. Z niepokojem też dostrzegamy próby ingerencji zewnętrznej w toczący się proces legislacyjny.

W takim kontekście postrzegamy kolejną reakcję wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Jest to działanie niezasadne i nieusprawiedliwione, gdyż proces reformy polskiego sądownictwa dopiero rozpoczął się. Jest to działanie przedwczesne. Nie ma tu miejsca na „osobistą misję” wiceszefa Komisji.

Od wielu miesięcy Polska prowadzi dialog z instytucjami międzynarodowymi, cierpliwie wyjaśniając proces reform wymiaru sprawiedliwości. M.in. podczas posiedzeń Rady ds. Ogólnych, wyznaczony przedstawiciel rządu, sekretarz stanu Konrad Szymański odpierał zarzuty wiceszefa Komisji. Nie podzielamy opinii, iż jest to nieodpowiedni szczebel dialogu. W miarę postępu procesu legislacyjnego Polska jest gotowa udzielać dalszych informacji na temat wdrażania reform w wymiarze sprawiedliwości.

Polska jest gotowa prowadzić dialog z Komisją Europejską z poszanowaniem zasad suwerenności państwa członkowskiego Unii. Nie służy dialogowi wskazywanie przez Komisję z kim z rządu chce rozmawiać i wyznaczania ultymatywnych terminów na przesłuchania konstytucyjnych ministrów w Brukseli. 

Podtrzymujemy wcześniejsze deklaracje o gotowości do zapoznania przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkimi aspektami procesu legislacyjnego zmierzającego do reformy wymiaru sprawiedliwości.Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2017

Kalendarz2107