Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
Serwis informacyjny: Skrót informacji z kraju i ze świata    W weekend politycy PiS odwiedzą 14 województw    Warszawa: trwa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO    Wiceszef KE: Nord Stream 2 to nie jest projekt czysto komercyjny    Brazylia: Stan wyjątkowy w Sao Paulo z powodu strajku kierowców ciężarówek    Premier Morawiecki: Polska wspiera rumuńskie ambicje przystąpienia do strefy Schengen    Polski punkt widzenia 25.05.2018    [TYLKO U NAS] W. Skurkiewicz: W Warszawie omawiane są m.in. obszary, w których NATO powinno być mocniej zaangażowane    Odbył się rejs badawczy po Zatoce Puckiej    Ważny komunikat dla odbierających Radio Maryja przez internet    W WSKSiM odbyła się konferencja „Niepodległość cyfrowa. Elektroniczna komunikacja między państwem a obywatelami”    Myśląc Ojczyzna – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

Łódź, dn. 14 maja 2018 r.


Dr.n med. Urszula Krupa
Poseł RP do Parlamentu Europejskiego
ul. Piotrkowska 143
90 - 434 Łódź

Sz. P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
02 - 528 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

   Zwracam się do Pana, jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, a także jako osoba, której przypadł zaszczyt reprezentowania naszej Ojczyzny na forum międzynarodowym, jakim jest Parlament Europejski.

   Zgodnie z treścią art. 304 § 1 zd. 1 kpk., na każdym, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ciąży społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji. Mając to na uwadze pragnę zawiadomić Pana, jako Prokuratora Generalnego, o możliwości popełnienia szeregu przestępstw przez uczestników pikiety o nazwie „Urodzinowa Chryja pod Radiem Maryja”. Wskazana manifestacja odbyła się w dniu 3 maja bieżącego roku, w godzinach popołudniowych (około godz. 13) przed siedzibą Radia Maryja w Toruniu, przy ulicy Żwirki i Wigury 80. Manifestanci w czasie jej trwania, wznosili okrzyki wyrażające głęboką pogardę i nienawiść wobec Ojca Dyrektora dr Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja i wielu innych dzieł powstałych przy Radiu Maryja. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk został tam pomówiony o chciwość, żądzę pieniędzy i uleganie prymitywnym instynktom. Ponadto wielokrotnie znieważono Go za pomocą słów i określeń powszechnie uważanych za obelżywe i wulgarne. Oprócz tego wznoszone były tam również okrzyki, które w sposób wyjątkowo bezczelny, odrażający i napastliwy obrażały uczucia religijne katolików i wzbudzały ponadto odrazę u każdego przyzwoitego człowieka, który ceni sobie kulturę słowa i zachowania. Okrzykom tym towarzyszyły zachowania parodiujące w wulgarny sposób nabożeństwa i obrzędy katolickie (Droga Krzyżowa, Procesja w święto Bożego Ciała), profanujące szaty liturgiczne oraz znieważające symbole religijne, w tym przede wszystkim krzyż.

   Nie jest moim zadaniem wyręczanie organów ścigania w poszukiwaniu materiałów dowodowych dokumentujących to skandaliczne wydarzenie. Nie mam też zamiaru przywoływać w sposób dosłowny „treści” wypowiadanych i pokazywanych w trakcie owej pikiety, są one bowiem dla mnie nazbyt prymitywne. Nie chcę również, z uwagi na zamiar opublikowania niniejszego zawiadomienia, czynić osobom biorącym w tym udział swoistej „reklamy”. Ponadto w mediach zebrano bardzo obszerny materiał w postaci nagrań i fotografii dokumentujących opisywane zajścia, który z pewnością umożliwi stwierdzenie faktu popełnienia szeregu czynów zabronionych, jak i pomoże ustalić tożsamość osób, które się ich dopuściły. Wskazać przy tym należy, że opisane zachowania z pewnością wypełniają znamiona szeregu przestępstw, opisanych w kodeksie karnym. Niewątpliwie doszło tutaj do obrazy uczuć religijnych osób wierzących (również moich), o czym przekonuje treść przepisu art. 196 kk. Ponadto można rozważyć czy omawiane czyny nie powinny zostać ocenione z punktu widzenia treści przepisu art. 257 kk., który penalizuje publiczne znieważanie grupy ludności lub poszczególnych osób, m.in. ze względu na ich wyznanie. W ostateczności sprawcom opisywanych czynów można przypisać odpowiedzialność przynajmniej z tytułu wykroczenia z art. 51 § 1 kw., który typizuje zakłócanie spokoju lub porządku publicznego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym. W przypadku osoby Ojca dr Tadeusza Rydzyka zauważyć trzeba, iż został On wielokrotnie zniesławiony i znieważony wypowiedziami manifestantów, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w treści przepisów art. 212 § 1 i art. 216 § 1 kk., przewidujących karalność takich zachowań. Mam oczywiście świadomość, że czyny te, odmiennie od pozostałych, które wskazałam, ścigane są z oskarżenia prywatnego, tym niemniej art. 60 § 1 kpk. nakazuje prokuratorowi wszczęcie postępowania w takiej sprawie, gdy wymaga tego interes społeczny. Pamiętać należy, że Ojciec dr Dyrektor jest osobą publiczną. Został On zaś wielokrotnie zniesławiony i znieważony – i to przy użyciu wyjątkowo obelżywych słów i sformułowań. Wydaje się więc, iż w zaistniałej sytuacji, nawet gdyby Ojciec dr Tadeusz Rydzyk w geście przebaczenia oszczercom nie wniósł prywatnego aktu oskarżenia, interes społeczny wymaga, aby również i w tej sprawie wszcząć odpowiednie postępowanie.

   Kończąc muszę wskazać, iż moje najwyższe zaniepokojenie budzi nie tyle nawet kolejny atak na ludzi wierzących, Radio Maryja i jego Dyrektora, ale fakt wyjątkowej wręcz bezczelności, buty i zajadłości w czynieniu zła przez osoby biorące udział w pikiecie. Szczególną obawę wzbudza to, że dopuszczano się takich zachowań w sposób jawny, publiczny, „z otwartą przyłbicą”, co nie spotkało się z należytą reakcją jeszcze w czasie trwania manifestacji. Aby zatem zapobiec podobnym ekscesom w przyszłości, proszę również Pana Ministra o rozważenie przygotowania projektu nowelizacji prawa o zgromadzeniach, dzięki któremu możliwe będzie skuteczniejsze przeciwdziałanie skandalom tego rodzaju.

 

Z poważaniem,
Urszula Krupa

List

DSC 0067

 

Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z wizytą w Parlamencie Europejskim

    W dniu 4 maja studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odwiedzili już po raz kolejny siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli, na zaproszenie Poseł dr n. med. Urszuli Krupy. Ponad pięćdziesiąt osób miało okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez pracownika Parlamentu na temat funkcjonowania instytucji europejskich, a następnie spotkać się z Poseł Urszulą Krupą, która opowiedziała o swojej pracy głównie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także poruszyła ogólne zagadnienia polityczne i społeczne nawiązując do ostatnich prac Parlamentu. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość zadawania pytań, a także podzielenia się opinią na temat obecnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie.
Studenci mieli okazję zobaczyć także salę plenarną, a po pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali się na Mszę Świętą, która została odprawiona w murach Parlamentu Europejskiego w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

Po wspólnym obiedzie uczestnicy wycieczki udali się na zwiedzanie Brukseli.

Weronika Pachla

 

DSC 0079

DSC 0059

DSC 0048

Uroczystą Mszą św. rozpoczęło się upamiętnienie 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Posłowie złożyli następnie wieniec na Esplanadzie im. Solidarności 1980 przed siedzibą Parlamentu pod tablicą pamiątkową w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim, która wyjaśnia historię NSZZ Solidarność oraz odśpiewali Hymn Polski.

 

 DSC6579

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018